Duaal leren in de uitvaartopleidingen

Opzet van het project

Het ESF-project heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden, randvoorwaarden en modaliteiten van duaal leren voor volwassenen. We focussen op de opleiding Uitvaartmedewerker en Uitvaartassistent. De opgedane ervaringen, inzichten en ontwikkelde methodieken zullen we verbreden en transfereren naar andere opleidingen in ons aanbod.
Enerzijds zal er een duaal opleidingstraject Uitvaartmedewerker worden ontwikkeld. Hiervoor zullen we nauw samenwerken met onze partners CVO HIK en de Uitvaartunie Vlaanderen. Anderzijds werken we ook aan visievorming over en verbreding van het duaal leren in ons centrum. Hierbij kunnen we rekenen op ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdienst van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV).
De oproep past binnen prioriteit 2, preventief loopbaanbeleid (verbetering van de arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs- en opleidingsstelsels) van het operationeel ESF-programma 2014-2020.
 

Partners

Onze partner CVO HIK biedt reeds enkele jaren de reguliere opleiding Uitvaartmedewerker aan en brengt dus heel wat expertise mee aan tafel. Met onze partner Uitvaartunie Vlaanderen bereiken we de volledige uitvaartsector en werken we aan een breed draagvlak voor het duaal traject. Daarnaast worden we in het vormen van een visie ondersteund door het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV), in een traject met denksessies, terugkomdagen en een lerend netwerk. 


Financiële steun 

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van ESF en het Vlaams Cofinancieringsfonds.

  • Bijdrage vanuit ESF – loopbaanbeleid preventief: 96.868,95 euro
  • Bijdrage vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds: 72.651,71 euro