Cursistenbegeleiding.

Meer info:

Stuur je vraag naar: 

Ons centrum zorgt voor elke cursist

We zetten in op een krachtige leeromgeving  waar leren aansluit bij de leefwereld van volwassenen. Daarnaast is er in cvo Groeipunt een begeleidingsteam dat cursisten met een specifieke zorgnood ondersteunt en opvolgt.

We zetten maximaal in op:

  • Open leercentrum
  • Individuele trajectbegeleiding
  • Klare taal
  • Elektronische leeromgeving

Daarnaast kan een cursist individuele begeleiding krijgen bij:

  • Leerstoornissen
  • ASS
  • Faalangst
  • Uitstelgedrag
  • Psycho-sociale problemen