Missie en visie

De missie van het provinciaal onderwijs

  • Provinciaal Onderwijs biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden.
  • Professionele medewerkers staan borg voor een brede persoonlijke ontwikkeling van onze cursisten in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.
  • Wij zetten in op innovatie in een eigentijdse infrastructuur. We werken met dynamische leermiddelen en methodieken en hebben bijzondere aandacht voor welzijn, milieu en duurzaamheid.
  • We garanderen een inspirerende en motiverende leer-, leef- en werkomgeving.
  • We respecteren eigenheid, waarderen inzet, betrokkenheid en creativiteit. We streven naar het welbevinden van elke persoon en versterken de aanwezige talenten.
  • We bieden kansen en uitdagingen voor iedereen.

De ambities van het provinciaal onderwijs

  • Cursisten en medewerkers hun talenten maximaal laten ontwikkelen.
  • Een warme organisatie zijn waar iedereen zich goed voelt.
  • Dé kwaliteitsreferentie en partner zijn voor bedrijven en andere professionele organisaties.
  • Pionier zijn op vlak van innovatie.

De waarden van het provinciaal onderwijs

Respect, betrokkenheid, professionaliteit, duurzaamheid, creativiteit