Voordelen als cursist


1. Premies

 • De premies van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  Als je jouw (eerste) diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs behaalt, dan krijg je een premie die gelijk is aan al het inschrijvingsgeld dat je betaald hebt voor de opleiding.

  • Je krijgt enkel een premie voor de modules waarvoor je geslaagd bent.
  • Als je een (gedeeltelijke of volledige) vrijstelling van inschrijvingsgeld hebt verkregen, wordt hiermee rekening gehouden.
  • Bijkomende kosten voor cursusmateriaal krijg je niet terugbetaald.
  • Modules gevolgd in een andere opleiding krijg je niet terugbetaald.
  • Voor het gedeelte dat je met opleidingscheques betaald hebt, krijg je geen premie

  Je kan de premie aanvragen tot uiterlijk een jaar na het behalen van je diploma. Om de premie aan te vragen stel je een aanvraagdossier samen. Dat bestaat uit:

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier
  • Een kopie van het behaalde diploma
  • Als je vóór maart 2013 al modules volgde, de inschrijvingsfiches die je ontving.

  Na ontvangst van het aanvraagformulier haalt de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen de gegevens over je inschrijving en de betaalde inschrijvingsgelden uit de databank DAVINCI. Op basis daarvan berekent de afdeling de premie.

  Je krijgt een mail of brief met een beslissing over de ontvankelijkheid van je aanvraag, het bedrag van de premie en de gegevens waarop die berekend is. Je hebt 2 weken tijd om eventuele ontbrekende gegevens te melden. Daarna wordt de premie definitief berekend en uitbetaald op je rekening.

  Het aanvraagdossier mail je naar premie.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be.

  Hou rekening met een mogelijke wachttijd van maximaal 3 maanden.

  Meer info kan je vinden op: Onderwijs Vlaanderen

 • Premie voor arbeiders in de bouwsector via Constructiv

  Wanneer je als arbeider een avondopleiding van maximum 40 uur in een opleidingscentrum volgt, biedt Constructive jou een premie van 6,25 euro per uur. Deze premie kan maximaal 250 euro per jaar per arbeider bedragen en kan door je werkgever bij Constructiv worden tofam-ovl.be aangevraagd.

  Meer informatie vind je op de website constructiv.be

 • De premie van het Tewerkstellings- en Opleidingsfonds Arbeiders Metaal (TOFAM)

  Arbeiders uit de metaalsector (Paritair Comité 111) die op eigen initiatief een opleiding volgen van minimum 32 uur en minimaal 3 maand tewerkgesteld zijn in een Oost-Vlaams bedrijf uit de metaalsector kunnen een tussenkomst bekomen in de inschrijvingskost.

  Werkzoekenden die een opleiding in de metaalsector met succes beëindigd hebben, krijgen een opleidingspremie. Zijn zij daarenboven nadien tewerkgesteld in een metaalverwerkend bedrijf behorend tot PC 111 uit de provincie, dan kunnen ze ook een tewerkstellingspremie verwerven.

  Meer informatie vind je op de website tofam-ovl.be

 • De premies in de horeca

  Werknemers in de horecasector die zich inschrijven voor een module of een opleidingstraject in het studiegebied Horeca van een erkend centrum voor volwassenenonderwijs kunnen hiervoor een premie aanvragen bij Horeca Vorming Vlaanderen.

  De cursist moet hiervoor wel aan enkele voorwaarden voldoen.

  Meer info vind je op de website vlaanderen.horecaforma.be

 • De premie “Succes met je studies”

  Drie Vlaamse vormingsfondsen – De Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingssector (PC 319.01), De Vlaamse welzijns– en gezondheidssector (PC 331) en Het sociaal-cultureel werk (PC 329) - komen bij bepaalde opleidingen tussen in het inschrijvingsgeld en schoolgeld (of cursusgeld) dat je moet betalen aan het centrum voor volwassenenonderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met VIVO.

  Meer info en aanvraagformulier vind je op vspf.org

2. Goedkope software

 • Gratis Microsoft 365

  Alle cursisten in de afdeling Algemene vorming, Administratie of ICT in CVO Groeipunt kunnen de educatieve versie van Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, …) gratis downloaden en krijgen daar bovenop 1 TB aan opslagruimte op OneDrive.

  Cursisten van andere afdelingen die van dit aanbod gebruik willen maken vragen dit aan via het contactformulier.

 • Adobe Creative Cloud

  De provincie wenst tegen een goedkope prijs legale software voor thuisgebruik aan te bieden aan haar cursisten, leerlingen, leerkrachten en medewerkers van het provinciaal onderwijs. Daartoe werden de nodige overeenkomsten afgesloten. De volgende software kan door cursisten, leerlingen en medewerkers binnen deze overeenkomst worden besteld:

  Voor slechts €65 kan je als cursist van onze school gedurende één jaar gebruik maken van een licentie Adobe Creatieve Cloud.

  Registreer je als cursist van het provinciaal onderwijs en bevestig dit door je inschrijvingsbewijs.

 • AutoCAD

  Cursisten kunnen gratis gebruik maken van het programma AutoCAD voor educatieve doeleinden.
  Download AutoCAD

 • Solid Edge - studentenversie

  Cursisten kunnen na registratie een educatieve licentie downloaden.