Voordelen als cursist


1. Premies

 • De premies van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  Als je je (eerste) diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs behaalt, dan krijg je een premie die gelijk is aan al het inschrijvingsgeld dat je betaald hebt voor de opleiding.

  • Je krijgt alleen een premie voor de modules waarvoor je geslaagd bent.
  • Als je een (gedeeltelijke of volledige) vrijstelling van inschrijvingsgeld kreeg, houden we daar rekening mee.
  • Bijkomende kosten voor cursusmateriaal krijg je niet terugbetaald.
  • Modules gevolgd in een andere opleiding krijg je niet terugbetaald.
  • Voor het gedeelte dat je met opleidingscheques betaalt, krijg je geen premie.

  Je kunt de premie aanvragen tot uiterlijk een jaar na je diploma. Om de premie aan te vragen, stel je een aanvraagdossier samen. Dat bestaat uit:

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier
  • Een kopie van je diploma
  • De inschrijvingsfiches die je ontving als je vóór maart 2013 al modules volgde

  Na ontvangst van het aanvraagformulier haalt de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen de gegevens over je inschrijving en de betaalde inschrijvingsgelden uit de databank DAVINCI. Op basis daarvan berekent de afdeling de premie.

  Je krijgt een mail of brief met een beslissing over de ontvankelijkheid van je aanvraag, het bedrag van de premie en de gegevens waarop die berekend is. Je hebt 2 weken tijd om eventuele ontbrekende gegevens te melden. Daarna wordt de premie definitief berekend en uitbetaald op je rekening.

  Het aanvraagdossier mail je naar .

  Hou rekening met een mogelijke wachttijd van maximaal 3 maanden.

  Meer info vind je op: Onderwijs Vlaanderen

 • Premie voor arbeiders in de bouwsector via Constructiv

  Als je als arbeider tot 40 uur avondopleiding volgt in een opleidingscentrum, biedt Constructive je 6,25 EUR premie per uur. Dat kan tot 250 EUR per arbeider per jaar, en het is je werkgever die de premie kan aanvragen bij Constructiv:

  Meer informatie vind je op de website constructiv.be

  Opmerking: Vlaams opleidingsverlof is niet combineerbaar met de premie van Constructiv.

 • De premie van het Tewerkstellings- en Opleidingsfonds Arbeiders Metaal (TOFAM / mtech+)

  Arbeiders uit de metaalsector (Paritair Comité 111) die op eigen initiatief een opleiding volgen van minstens 32 uur en minstens 3 maand tewerkgesteld zijn in een Oost-Vlaams bedrijf kunnen een premie krijgen voor hun inschrijvingsgeld.

  Werkzoekenden die een opleiding in de metaalsector met succes beëindigd hebben, krijgen een opleidingspremie. Als zij daarna ook tewerkgesteld zijn in een metaalverwerkend bedrijf uit PC 111 in de provincie Oost-Vlaanderen, dan kunnen ze ook een tewerkstellingspremie krijgen.

  Meer informatie vind je op de website: mtechplus.be

 • De premies in de horeca

  Werknemers in de horecasector die zich inschrijven voor een module of een opleidingstraject in het studiegebied Horeca van een erkend centrum voor volwassenenonderwijs kunnen een premie aanvragen bij Horeca Vorming Vlaanderen.

  De cursist moet wel voldoen aan enkele voorwaarden.

  Meer info vind je op de website: vlaanderen.horecaforma.be

 • De premie "Succes met je studies"

  Drie Vlaamse vormingsfondsen – de Vlaamse opvoedings- en huisvestingssector (PC 319.01), de Vlaamse welzijns– en gezondheidssector (PC 331) en het sociaal-cultureel werk (PC 329) – komen bij bepaalde opleidingen tussenbeide in het inschrijvingsgeld en schoolgeld (of cursusgeld) dat je moet betalen aan het centrum voor volwassenenonderwijs. Dat gebeurt in samenwerking met VIVO.

  Meer info en aanvraagformulier vind je op: vspf.org

2. Goedkope software

 • Gratis Microsoft Office 365 downloaden

  Alle cursisten in de afdeling Algemene vorming, Administratie of ICT in CVO Groeipunt kunnen de educatieve versie van Office 365 (Word, Excel, PowerPoint) gratis downloaden en krijgen daarbovenop 1 TB opslagruimte op OneDrive.

 • Adobe Creative Cloud

  De provincie Oost-Vlaanderen wil voor een goedkope prijs legale software voor thuisgebruik aanbieden aan cursisten van het provinciaal onderwijs. Daarvoor werden de nodige overeenkomsten afgesloten.

  Als cursist van Groeipunt kan je een licentie van Adobe Creative Cloud aankopen aan een reductieprijs.

  Registreer je als cursist van het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen en bevestig het met je inschrijvingsbewijs.

 • AutoCAD, Revit en Inventor

  Cursisten kunnen gratis AutoDesk-programma’s gebruiken voor educatieve doeleinden.
  Download AutoCAD

 • Solid Edge - studentenversie

  Cursisten kunnen na registratie een educatieve licentie downloaden.