Opleiding
Begeleider wonen & leven.

Interesse?

Start: september en februari
Inschrijven? Volg eerst een infosessie

Registreer voor een infosessie

Begeleider wonen & leven

De animatiefunctie in de woonzorgcentra neemt een nieuwe wending: sinds het nieuwe woonzorgdecreet spreken we niet meer over de animator, maar over de 'begeleider wonen en leven'. Wil je graag je steentje bijdragen aan de woon- en leefkwaliteit van bewoners in een woonzorgcentrum? Werk je graag vanuit de mogelijkheden en competenties van de bewoners zelf? Dan is dit iets voor jou.

Begeleider wonen en leven is een veelzijdige job met zes rollen: mentor, livingbegeleider, activiteitenbegeleider, buurtbetrekker, cultuurcoach en referentiepersoon wonen en leven. In de opleiding sta je uitgebreid stil bij elke rol. 

Volgde je al een vooropleiding in de sociale sector? Dan zijn er verkorte trajecten - en vrijstellingen - mogelijk. De coördinator bekijkt samen met jou je persoonlijke situatie en stelt een traject op maat op. 

De hele opleiding loopt over 1560 lestijden. Als je 2 dagen per week les volgt, kun je de opleiding afwerken in 2 jaar. Je kunt de lessen ook opsplitsen en er dan langer over doen. Starten kan in september of in februari.

Na de opleiding krijg je het diploma begeleider-animator voor bejaarden, als je al een diploma secundair onderwijs hebt. Anders krijg je een certificaat begeleider-animator voor bejaarden. Met de twee studiebewijzen kun je aan de slag gaan als begeleider wonen en leven in een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum of een dienstencentrum.

Wil je ook je diploma secundair onderwijs halen? Je kunt de opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) in CVO Groeipunt.

Traject

Voltijds traject: 2 jaar (2 lesdagen per week + 2 dagen stage)
Deeltijds traject: 4 jaar (1 lesdag per week + 1 dag stage)
  lees meer over trajecten

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen zaterdagochtend ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.