Opleiding
EVC.

Erkenning als logistiek assistent - zorgkundige

Heb je relevante en voldoende (beroeps-)ervaring als logistiek assistent, verzorgende of zorgkundige? Laat jouw competenties testen bij CVO Groeipunt.

Voor logistiek assistent in de zorg: 

De beroepskwalificatie logistiek assistent in de zorg geeft een overzicht van alle competenties (met onderliggende kennis, attitudes en vaardigheden) die een ervaren beroepsbeoefenaar beheerst. Deze competenties worden nauwgezet getoetst tijdens het assessment.

Als je hebt bewezen dat je alle competenties van de beroepskwalificatie beheerst: ‘bewijs van de beroepskwalificatie’. Als je niet voor alle competenties kon bewijzen dat je ze beheerst: ‘bewijs van competenties’ waarin de competenties die je beheerst, zijn opgesomd. Met zo’n bewijs sta je sterker op de arbeidsmarkt, of kan je voor de opleiding vrijstellingen aanvragen om nadien sneller een beroeps- of onderwijskwalificatie te behalen.

Voor verzorgende of zorgkundige:

In de beroepskwalificatie verzorgende of beroepskwalificatie zorgkundige krijg je een overzicht van alle competenties (met onderliggende kennis, attitudes en vaardigheden) die een ervaren beroepsbeoefenaar beheerst. Deze competenties worden nauwgezet getoetst tijdens het assessment. Het behalen van de competenties geeft recht tot vrijstellingen in de opleiding, het leidt niet tot een beroepskwalificatie.

Interesse? Ontdek ons aanbod EVC assessments voor de opleiding logistiek assistent, verzorgende of zorgkundige.

Volg een infosessie om het begeleidingstraject te kunnen opstarten. 

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen vanaf 31 augustus 2024 ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.