Schrijf je in voor een infosessie
Informatica & grafische opleidingen

Heb je nood aan een woordje uitleg over onze ICT opleidingen?

Welkom op onze online infosessies in juni. Via een korte proef en gesprek wordt gepeild naar de vaardigheden en motivatie van de kandidaat-cursist. Bedoeling is om de cursist duidelijk zicht op de opleiding te geven, het verwachtingspatroon te kunnen inschatten en eventueel te adviseren in de keuze van de opleiding. Alles conform de huidige coronamaatregelen die er dan zullen gelden.

Ondervind je hinder bij het inschrijven via de inschrijftool hieronder? Contacteer ons en vermeld zeker de datum van de infosessie die je wil meevolgen.