Veelgestelde vragen over Diploma secundair onderwijs

Heb ik nog recht op groeipakket (kinderbijslag)? 

Je blijft recht hebben op groeipakket als je minimum 17 lestijden per week volgt. Dit gebeurt niet meer automatisch. Je neemt zelf contact op met je groeipakketfonds, zij zullen je de nodige documenten toesturen. Je bezorgt het document P7 via mail naar de campus waar je les volgt, bv. lokeren@groeipunt.be, gent@groeipunt.be, … De administratie vult op basis van je inschrijving het document naar waarheid in.

Heb ik een computer nodig voor deze opleiding? 

Je kan altijd terecht in het openleercentrum. 

Indien je kiest voor @home moet je over een laptop mét webcam beschikken. 

Heb ik recht op een schooltreinkaart of een student multi (campuskaart)?

Als je jonger bent dan 25 jaar en je hebt geen inkomen, dan heb je als student recht op een schooltreinkaart of student multi. De school kan je daarvoor een schoolattest C42 bezorgen.

Ik ben werkzoekende, kan ik een vrijstelling krijgen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt? 

Dat kan, je vindt de nodige info op de website van VDAB. Ook je bemiddelaar kan je hierbij helpen.

Hoe lang duurt de opleiding? 

Er is geen vaste duurtijd om je diploma te behalen. Je bepaalt zelf hoe intensief je lessen wenst te volgen. Bovendien kan je met vrijstellingen je traject verkorten.

Heb ik voorkennis nodig? 

Voor AAV heb je geen voorkennis nodig, voor ASO3 heb je de voorkennis van de 2de graad ASO nodig. 

Worden er examens afgenomen in de opleiding AAV en ASO?

In de opleidingen AAV en ASO worden geen examens meer afgenomen. Je wordt permanent geëvalueerd via verschillende evaluatievormen. Dit betekent wel dat je regelmatig moet studeren.

Kan ik modules uit het volwassenenonderwijs combineren met de examencommissie?

Ja, dat kan. Behaalde vakken bij de examencommissie kunnen een vrijstelling opleveren voor modules, behaalde deelcertificaten kunnen een vrijstelling opleveren bij de examencommissie. Onze trajectbegeleiders kunnen jou daarover de nodige info geven.

Ik heb nood aan extra begeleiding, waar kan ik terecht?

In CVO groeipunt werken een aantal zorgbegeleiders waar je met je zorgvraag terecht kan. Als je dit formulier invult, dan zal je door een zorgbegeleider gecontacteerd worden.

Wat is het verschil met de Examencommissie?

Bij cvo Groeipunt krijg je les over de leerstof die je moet kennen en is er een leraar die je ondersteunt, stuurt en motiveert. Doorheen de module maak je taken en testen die meetellen voor je resultaat. Bij de examencommissie krijg je een overzicht van de leerstof die je moet kennen en een lijst met handboeken die je kan gebruiken. Verder ben je veel meer op jezelf aangewezen. Er is slechts één evaluatiemoment en dat is het examen.

Wat na de opleiding?

Je kansen om werk te vinden zijn groter.
Je kan verder studeren.

Kan ik de opleiding combineren met een job?

Ja, we stellen graag een traject voor je op. We kijken samen met jou wanneer je de vakken kan/wil volgen.

Welk diploma/certificaat behaal ik?

Certificaat Aanvullende Algemene Vorming (AAV): als je slaagt voor alle vakken van AAV
Diploma secundair onderwijs: als je slaagt voor AAV én een diplomagerichte opleiding