Schrijf je in voor een infosessie

Infosessie Laat je werkervaring als kinderbegeleider erkennen

Laat je werkervaring als kinderbegeleider erkennen

Heb je relevante en voldoende (beroeps-)ervaring als kinderbegeleider?  Laat jouw competenties testen bij CVO Groeipunt.

De beroepskwalificatie kinderbegeleider baby's en peuters of kinderbegeleider schoolgaande kinderen geeft een overzicht van alle competenties (met onderliggende kennis, attitudes en vaardigheden) die een ervaren beroepsbeoefenaar beheerst. Deze competenties worden nauwgezet getoetst tijdens het assessment.

Als je hebt bewezen dat je alle competenties van de beroepskwalificatie beheerst: ‘bewijs van de beroepskwalificatie’. Als je niet voor alle competenties kon bewijzen dat je ze beheerst: ‘bewijs van competenties’ waarin de competenties die je beheerst, zijn opgesomd.
Met zo’n bewijs sta je sterker op de arbeidsmarkt, of kan je voor de opleiding vrijstellingen aanvragen om nadien sneller een beroeps- of onderwijskwalificatie te behalen.

datum: woensdag 15 mei 2024, 14:30 - 15:30
locatie: Gent Sint-Amandsberg