Schrijf je in voor een voordracht

Voordracht Complexe herinneringen in de literaturen van Zuidoost-Europa


Heel wat sleutelwerken uit de hedendaagse literaturen van Zuidoost-Europa thematiseren het complexe fenomeen van herinneren. De regio heeft inderdaad een aantal openstaande rekeningen wat dat betreft, van de onverwerkte herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de Joegoslavische oorlogen over de val van het communisme tot het moeilijke proces van toetreding tot de Europese Unie. In deze voordracht gaat Pieter Troch dieper in op de manier waarop sleutelwerken uit de Zuidoost-Europese literaturen omgaan met herinnering. 
 
Pieter Troch is docent Zuidoost-Europese talen en culturen aan de Universiteit Gent. Hij is slavist van opleiding en doctoreerde op een onderzoek naar natievormingspolitiek in Joegoslavië. 

 

Inschrijven kan tot 27/2/2024 of tot de groep volzet is. 

Noteer in het veld 'opmerkingen':

  1. of je al dan niet docent (gratis) of cursist bent bij Groeipunt (5 euro korting)
  2. hoe je de betaling wil afhandelen:
    • via overschrijving: €15 (10 euro voor cursisten) op rekeningnummer BE06 0960 0055 3022 met vermelding 'literatuurlijk + naam + evt. naam van jouw opleiding
    • via bestelbon (opsturen naar bibliotheek-gent@groeipunt.be)

datum: donderdag 29 februari 2024, 09:30 - 12:30
locatie: Gent Sint-Amandsberg