Schrijf je in voor een voordracht

Voordracht SOS: Hoe krijg je ouderen aan het e-lezen?

 

63% van de Vlaamse senioren tussen 65 en 75 jaar beschikt over een tablet, zo bleek uit de Digimeter van Imec (2022). Veldonderzoek binnen het onderzoeksproject Digital Ageing (VUB en UA) toonde bovendien aan dat een grote groep ouderen ervoor openstaat om e-boeken te lezen. E-boeken bieden heel wat kansen: de lener kan de grootte van het lettertype aanpassen, en hoeft zich niet meer naar de bib te verplaatsen om een boek uit te lenen. Hoe kunnen bibliotheken e-lezen aanmoedigen bij ouderen?

Nood aan ondersteuning en instructie
Uit het veldonderzoek door Digital Ageing bleek dat een grote groep ouderen voldoende digitaal vaardig is om met e-boeken aan de slag te gaan. Ouderen zijn bovendien nieuwsgierig en staan ervoor open om e-boeken te lezen. Toch blijft het voor velen ingewikkeld en verwarrend. Om die drempels weg te werken, kunnen bibliotheken inzetten op doorlopende laagdrempelige ondersteuning en instructie, zowel in groep als individueel. Werken met e-boeken moet daarom een basisvaardigheid zijn voor medewerkers en vrijwilligers in bibliotheken en zorginstellingen.

Train the trainer
Cultuurconnect biedt een ‘train the trainer’-sessie om ouderen te informeren over en te enthousiasmeren voor e-boeken. De opgedane kennis kan je direct toepassen en doorgeven aan collega's en vrijwilligers in jouw organisatie. 
De focus ligt op instructie van ouderen, maar de sessie is interessant voor iedereen die minder vertrouwd is met digitale vaardigheden en e-lezen.
Deze sessie borduurt verder op het succes van Odile ‘Ouderen Digitaal leren Lezen’ Dit proefproject van de Oostendse bib uit 2018 bewijst sinds 2018 dat een goede introductie en begeleiding Ouderen en minder digitaal vaardigen vlot en duurzaam aan het e-lezen krijgt. 
 

Davy Van Den Heede 
Product owner digitale bibliotheekcollecties Cultuurconnect - Project manager filmstreaming voor bibliotheken

 

Inschrijven kan tot 12/3/2024 of tot de groep volzet is. 

Noteer in het veld 'opmerkingen':

  1. of je al dan niet docent of cursist bent bij Groeipunt (5 euro korting)
  2. hoe je de betaling wil afhandelen:
    • via overschrijving: €15 (10 euro voor cursisten) op rekeningnummer BE06 0960 0055 3022 met vermelding 'literatuurlijk + naam + evt. naam van jouw opleiding
    • via bestelbon (opsturen naar bibliotheek-gent@groeipunt.be)

datum: donderdag 14 maart 2024, 13:30 - 17:00
locatie: Gent Sint-Amandsberg