De finesses van het Nederlands.

De finesses van het Nederlands

Dit is de kers op de taart van je opleiding Nederlands. Daarom volg je deze module pas als je niveau Effectiveness (niveau 9-10) volgt of bereikt hebt. Je leert de finesses van het Nederlands: je oefent verder op grammaticale struikelblokken, je breidt je woordenschat verder uit, je leert over zinsaccenten en tekststructuur. Na deze opleiding kent het Nederlands geen geheimen meer voor jou.