Nederlands

Wil je graag je diploma secundair onderwijs halen? Dat kan in het volwassenenonderwijs bij CVO Groeipunt.

De lessen Nederlands gaan over literatuur, taalbeschouwing en de vier taalvaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Je leert taal te gebruiken in verschillende situaties om informatie te geven en te krijgen, om gedachten en gevoelens te verwoorden en om meningen te beargumenteren. Je leert nadenken over je eigen en andermans taal en taalgebruik. Je leert literaire teksten interpreteren en beoordelen.

Schrijf je in voor Nederlands

Groeipunt Lokeren @home

ASO3-B Nederlands 2 @home

  • 100% afstandsonderwijs
     
  • gratis * ( 120 EUR (excl. kosten) - 80 lestijden )
  • 6 december 2021 - 11 maart 2022

Helaas, je bent te laat om je in te schrijven voor deze cursussen:

Groeipunt Lokeren @home

ASO3-B Nederlands 1 @home

  • 100% afstandsonderwijs
     
  • gratis * ( 120 EUR (excl. kosten) - 80 lestijden )
  • 13 september 2021 - 3 december 2021