Opleiding
ICT Programmeren.

ICT Programmeren

Python 3: complexe functionaliteiten

60 lestijden (waarvan 18% in afstandsonderwijs)

  • 90 EUR (excl. kosten)
  • 24 apr 2024 - 19 juni 2024
Waar?

Deze cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden opgedaan in de cursus Eenvoudige functionaliteiten - Python 2. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Object georiënteerd programmeren
  2. Maken van GUI’s
  3. Gebruik van webscraping om data te verzamelen
  4. Een webapplicatie bouwen
  5. Unit Testing

In deze module wordt de volgende logische stap gezet in het leren programmeren met Python. Eerst worden de basisprincipes van OO Programmeren (inkapseling, abstractie, overerving) uitgelegd: begrippen als klassen en objecten en overerving worden geïllustreerd met behulp van Python.

Daarna volgt het bouwen van een GUI met behulp van een framework. Vervolgens komt aan bod hoe door middel van webscraping gegevens van websites gehaald en verzameld kunnen worden. Hiervoor bestaan er verschillende Python tools.

Met behulp van het lightweight framework Flask zal vervolgens een eenvoudige webapplicatie gebouwd worden.

Tot slot komt ook Unit Testing in Python aan bod. Unit testing is een methode waarbij elk deel van de code wordt getest op de juiste werking.

Doorheen de cursus wordt er geprobeerd om de nieuwe leerstof zoveel mogelijk aan te brengen met behulp van betekenisvolle voorbeelden en use cases.

Deze opleiding vormt ook een onderdeel van de diplomagerichte opleiding ICT programmeren. Heb je alle modules uit deze opleiding gevolgd, behaal je het certificaat ICT programmeren.

Het avondtraject ICT programmeren kan je afwerken op 2 schooljaren. Je start in een eerste semester met de modules Inleiding programmeren - Python 1 en Databankbeheer. Vervolgens volg je in de tweede jaarhelft Python 2 en Python 3. In de derde jaarhelft volg je Gegevensbeheer en -beveiliging. Om te eindigen met de modules Integratie externe functionaliteiten en Programmeerproject.

Wil je graag ook een diploma secundair onderwijs behalen?

Combineer deze opleiding met de modules van Aanvullende Algemene Vorming en behaal het diploma secundair onderwijs ICT programmeren.

Heb je ook interesse in de programmeertaal Java, kan je aanvullend ook de modules Java 1 en Java 2 volgen. De kennis van een tweede programmeertaal is een grote troef op de arbeidsmarkt.

Iedereen die zich verder wil bekwamen in de programmeertaal Python

Gespreide evaluatie

Inschrijvingsgeld Prijs
90 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 1,00 EUR 1,00 EUR

* Lessenrooster is onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Weekdag Datum Contactles Afstandsles Buitenschools Van Tot
woensdag24/04/202418:1021:15
maandag29/04/202418:1021:15
maandag06/05/202418:1021:15
woensdag08/05/202418:1021:15
maandag13/05/202418:1021:15
woensdag15/05/202418:1021:15
woensdag22/05/202418:1021:15
maandag27/05/202418:1021:15
woensdag29/05/202418:1021:15
maandag03/06/202418:1021:15
woensdag05/06/202418:1021:15
maandag10/06/202418:1021:15
woensdag12/06/202418:1021:15
maandag17/06/202418:1021:15
woensdag19/06/202418:1021:15

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen de eerstvolgende werkdag na je inschrijving ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.