Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Engels M2 @home (zelfstandig verwerken)

40 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 13 nov 2023 - 19 jan 2024
Info & inschrijven
Waar?
  • Online

In de modules Engels leer je je uitdrukken in functioneel, alledaags Engels om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.


In Engels M2 leer je uitgebreid iets zeggen over je familie, job, hobby’s en dagelijkse routine. Je leert uitdrukken wat je leuk en minder leuk vindt aan je land. Je leert eten en drinken bestellen, zeggen hoe laat het is en een gesprek voeren op het werk. Qua grammatica zie je: de tegenwoordige tijd (present simple: positive, negative & question form, vraagwoorden en woordvolgorde in vraagzinnen, de verschillende betekenissen van ‘s (is, has, bezittelijk), voorzetsels van tijd en plaats, bijwoorden en bijwoordelijke bepalingen.


Engels M2@home wordt 100% als afstandsonderwijs ingericht. De leerstof wordt aangeboden via videolessen en je verwerkt de leerstof aan de hand van online oefeningen en opdrachten.


Je wordt online verwacht in een meetsessie op volgende momenten*:

*staat momenteel op de website bij Lessenrooster


GROEP ZELFSTANDIG VERWERKEN (MA NM)

Week 1 Kennismakingsmoment 13u30 - 14u30

Week 2Q&A13u30- 14u30

Week 6Q&A13u30 - 14u30

Week 7Mondelinge evaluatie (verplicht)13u30 - 17u30 (individueel tijdslot)

Week 8 Eindevaluatie/Feedback13u30 - 14u30


GROEP MET BEGELEIDE ONLINE LESSEN (DO AV)

Week 1 Kennismakingsmoment 18u30 - 19u30

Week 2Online les + Q&A18u30 - 20u00

Week 6Online les + Q&A18u30- 20u00

Week 7Mondelinge evaluatie (verplicht)17u30 - 21u30 (individueel tijdslot)

Week 8 Eindevaluatie/Feedback18u30 - 19u30

Certificaat AAV

Er zijn 4 modules Moderne Vreemde taal: M1, M2, M3 en M4

Meer info: groeipunt.be/events/

Kandidaten die hun diploma secundair onderwijs willen behalen.

Deze module wordt aangeboden in afstandsleren.

We werken met

  • permanente evaluatie (via de oefeningen) en
  • één of meerdere klassieke evaluatiemomenten tijdens de module

Voor elke les moeten een aantal oefeningen gemaakt worden. Die worden naar de leerkracht doorgemaild, die ze verbeterd, waarna feedback volgt via mail.

De “klassieke” evaluatiemomenten worden op dezelfde manier behandeld.

Feedback en hulp via Google Meet is mogelijk op afspraak.


Inschrijvingsgeld Prijs
60 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
cursusgeld (verplichte aankoop) 1 3,00 EUR 3,00 EUR

* Lessenrooster is onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Weekdag Datum Contactles Afstandsles Buitenschools Van Tot
maandag13/11/202313:3015:00
maandag20/11/202313:3015:00
maandag18/12/202313:3015:00
maandag08/01/202413:3017:40
maandag15/01/202413:3017:40

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen maandagochtend ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.