Opleiding
ICT Programmeren.

ICT Programmeren

programmeren responsive websites met PHP8 - gegevensbeheer en gegevensbeveiliging @home

60 lestijden

 • 90 EUR (excl. kosten)
 • 25 mrt 2024 - 14 juni 2024
Waar?

Maak kennis met de principes van het programmeren voor internettoepassingen. U leert dynamische responsive websites te maken met PHP die geschikt zijn voor desktop, tablet -en smartphonegebruik. U werkt vanuit een geïntegreerde aanpak waarbij PHP, HTML 5, CSS, javascript en Bootstrap 4 aan bod komen. Op het einde van deze opleiding ICT programmeren (deel 1 tot 4) beheerst u belangrijke programmeertechnieken en kan u een volledige moderne responsive / mobile friendly website maken die draait op een online MySQL databank.


Het programmeren@home traject verloopt volledig in afstandsonderwijs: er zijn geen lessen op campus. Je verwerkt de leerstof, opdrachten en evaluaties via een online leerpad. Je kan dit zelfstandig en op eigen tempo doen binnen de geplande duurtijd van de module. Je zorgt wel dat je opdrachten tijdig afwerkt.

Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving hiervoor.

Je staat er niet alleen voor: de lesgever volgt je leerproces online op en geeft regelmatig feedback. Heb je vragen dan kan je een online afspraak maken met de lesgever voor extra ondersteuning. Afhankelijk van de gekozen module worden er ook een aantal online contactmomenten met de klasgroep ingepland (deze worden vermeld in het lessenrooster bij de module).


Startmodules:

Je start jouw opleiding eerst met de modules Start to Program.


Daarna ben je klaar om je verder te verdiepen in de specifieke programmeeromgeving PHP (5 vervolgmodules)

Tijdens het traject verwerk je ook nog de module databankbeheer (bij voorkeur heb je deze module afgewerkt alvorens je de eindmodule Programmeerproject begint).


Inhoud van de PHP modules:

Module programmeren PHP- Eenvoudige functionaliteiten

Wanneer je geslaagd bent voor de module Start to Program (of vrijgesteld op basis van proef indien je reeds gepaste voorkennis programmeren hebt) kan je starten in deze module.

 • Je installeert de gratis programmeeromgeving Visual Studio Code en XAMPP voor PHP.
 • Je leert een website ontwerpen met HTML.
 • Je leert een website opmaken met CSS.
 • Je leert hoe je een responsive website ontwerpt.
 • Je leert programmeren met JavaScript.
 • Je maakt kennis met PHP.


Op het einde van deze module kan je een eenvoudige responsive website bouwen en naar wens opmaken.


Module programmeren PHP - Complexe functionaliteiten

Je bent geslaagd voor de module eenvoudige functionaliteiten en je kan nu de 4 resterende vervolgmodules afwerken.

Je bent reeds vertrouwd met het programmeren van een eenvoudige responsive website en je wilt bijkomende complexere functionaliteiten programmeren.

 • Je leert een aantal complexe programmeertechnieken voor het verfijnen van een responsive website.
 • Je leert complexe tabellen maken (Prijslijst, Vergelijkingstabel,…).
 • Je bouwt een complexer navigatiesysteem.
 • Je leert hoe je gegevens invoert via Forms.
 • Je leert hoe je gegevens bijhoudt in bestanden (CSV-bestanden).
 • Je leert werken met Cookies en Sessions.
 • Je leert complexere en dynamische toepassingen van JavaScript (JQuery, Ajax) programmeren.

Op het einde van deze module kan je een mooie afgewerkte dynamische website programmeren.


Module programmeren PHP - Gegevensbeheer en -beveiliging

Je bent reeds vertrouwd met het programmeren van een eenvoudige responsive website en je wilt gegevens bijhouden, beheren en beveiligen.

 • Je leert invoer valideren en beveiligen.
 • Je bouwt een relationele databank in PHPMyAdmin en MySQL.
 • Je leert werken met CRUD - Create, Read, Update en Delete.
 • Voeg een registratie- en inlogsysteem toe (authentication en authorization).
 • Bouw een openbaar, gebruikers en administratief luik voor uw website.
 • Je leert gegevens uit een relationele databank weergeven op jouw website.
 • Je leert databankgestuurde webpagina’s bouwen.
 • Via case studies wordt het praktisch gebruik van databanken voor een website bestudeerd zoals een ticketsysteem, shopping cart,...


Op het einde van deze module kan je een veilige databankgestuurde website bouwen met een afgeschermd administratief luik waar je de achterliggende databank kunt beheren.


Module programmeren PHP - Integratie van externe functionaliteiten

Je bent reeds vertrouwd met het programmeren van een eenvoudige webapp en je wilt bijkomende externe functionaliteiten integreren.

 • Je integreert Bootstrap voor het responsive ontwerpen van jouw webapp.
 • Je leert afbeeldingen integreren tot een geheel (Portfolio, Slideshow,…).
 • Je integreert multimedia, grafieken, fonts, Google Maps,....
 • Je bevraagt een externe databank via de voorziene API.
 • Je optimaliseert jouw website voor Google Search Engine (Google SEO).
 • Je verstuurt e-mails via PHPMailer en jouw Google account.
 • Je leert hoe je jouw website kunt voorzien van de optie om in te loggen met jouw Google en/of Facebook account.
 • Je leert hoe je Google Captcha V3 kunt integreren.
 • Je leert Google Devtools gebruiken voor het debuggen van jouw website.
 • Je hebt oog voor auteursrechten en kan jouw eigen werk beschermen.


Op het einde van deze module heb je een webapp gebouwd die verschillende externe functionaliteiten integreert.


Module programmeren PHP - programmeerproject


Je bent reeds vertrouwd met het programmeren van in de door je gekozen specifieke programmeeromgeving en je wilt een eigen project programmeren.

 • Je definieert en omkadert de doelstellingen van jouw project.
 • Je bouwt een eigen informatiestrategie uit.
 • Omdat een programmeerproject eventueel met meerdere personen mag gemaakt worden, leer je hoe je het best kunt samenwerken.
 • Je leert hoe je jouw project op de markt kunt brengen, online kunt plaatsen.


Op het einde van deze module heb je een eigen project gerealiseerd.

Het programmeren@home traject verloopt volledig in afstandsonderwijs: er zijn geen lessen op campus. Je verwerkt de leerstof, opdrachten en evaluaties via een online leerpad. Je kan dit zelfstandig en op eigen tempo doen binnen de geplande duurtijd van de module. Je zorgt wel dat je opdrachten tijdig afwerkt.

Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving hiervoor.

Je staat er niet alleen voor: de lesgever volgt je leerproces online op en geeft regelmatig feedback. Heb je vragen dan kan je een online afspraak maken met de lesgever voor extra ondersteuning. Afhankelijk van de gekozen module worden er ook een aantal online contactmomenten met de klasgroep ingepland (deze worden vermeld in het lessenrooster bij de module).


De modules van de opleidingen programmeren behoren tot het studiegebied ICT-programmeren. Wanneer je het volledige traject afwerkt, behaal je het eindcertificaat. Per module behaal je een deelcertificaat. Bekijk hier het volledige traject.


Het progammeren-traject bestaat uit volgende modules:

 • Start to program
 • Databankbeheer

In de daarna volgende modules specialiseer je in een specifieke programmeeromgeving (vb.PHP7):

 • eenvoudige functionaliteiten
 • complexe functionaliteiten
 • Integratie externe functionaliteiten
 • Gegevensbeheer en -beveiliging
 • Programmeerproject


Modeltraject voor programmeren responsive websites met PHP (= 4 trimesters):

Trimester 1 (=12 lesweken): je werkt volgende modules af:

 • Start to program
 • Databankbeheer (ADVIES: je volgt deze module in trimester 1 OF trimester 2.: twijfel je bij de start van de opleiding programmeren of programmeren jouw ding zal zijn, dan start je enkel met Start to program in trimester 1 en volg je Databankbeheer pas in trimester 2)
 • mogelijkheid tot INTENSIEF traject: indien je de start to program-module in intensief tempo afwerkt (max. 6 weken) dan kan je reeds starten met de module eenvoudige functionaliteiten-intensief (af te werken in max.6 weken). Op die manier kan je trimester 1 én 2 van het traject in een intensieve duurtijd toch op 1 trimester afwerken (resterende modules verwerk je dan nog in 2 trimesters)

Trimester 2 (=12 lesweken): je werkt volgende modules af:

 • eenvoudige functionaliteiten
 • Databankbeheer (ADVIES: je volgt deze module in trimester 1 OF trimester 2.: twijfel je bij de start van de opleiding programmeren of programmeren jouw ding zal zijn, dan start je enkel met Start to program in trimester 1 en volg je Databankbeheer pas in trimester 2)

Trimester 3 (=12 lesweken): je werkt volgende modules af:

 • complexe functionaliteiten
 • Gegevensbeheer en -beveiliging

Trimester 4 (=12 lesweken): je werkt volgende modules af:

 • Integratie externe functionaliteiten
 • Programmeerproject


In elk trimester kan je instappen in de verschillende modules, op voorwaarde dat je voorafgaande modules succesvol hebt afgewerkt.

Periodes van de trimester = sep-nov; dec-mrt, apr-jun (4 trimesters met start in sep jaar X betekent dus dat je jouw traject kan eindigen in nov jaar X+1)


Je kan ook kiezen om jouw traject te spreiden in de tijd en per trimester bijvoorbeeld slechts 1 module te volgen. In dat geval duurt de opleiding natuurlijk langer. De volgorde van afwerking van de modules blijft dezelfde zoals voorgesteld in het modeltraject.

De opleiding ICT programmeren in PHP 7 richt zich tot de gevorderde ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, wil leren programmeren.


Om aan deze module te kunnen beginnen, moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben van de voorgaande modules, namelijk Aan de slag met ICT en E-communicatie, internet en online diensten en Start to program.


Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules. Leergierigheid en nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van ICT op het vlak van programmeren en het creëren van websites zijn in deze opleiding belangrijk.


De opleiding ICT programmeren in PHP 7 kan als een opstap beschouwd worden voor de beroepsopleidingen in het hoger onderwijs.

Permanente evaluatie tijdens de lessen aan de hand van kleinere programmeeropdrachten


Inschrijvingsgeld Prijs
90 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
cursusgeld (verplichte aankoop) 1 5,00 EUR 5,00 EUR

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen de eerstvolgende werkdag na je inschrijving ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.