ICT Programmeren

Programmeren - Databankbeheer @ home

60 lestijden

  • 90 EUR (excl. kosten)
  • 25 mrt 2024 - 14 juni 2024
Waar?

Wil je een eigen databank aanmaken om je gegevens te beheren?

In de startmodule data-analyse + SQL Server leer je hoe je gegevens kunt analyseren en gestructureerd bewaren en beheren in een databank.

· Je leert dat er verschillende databankarchitecturen bestaan om gegevens te beheren.

· Je maakt kennis met gegevensanalyse.

· Je leert de gegevensstromen van een systeem vast te leggen in een DFD-diagram.

· Je leert om een datamodel op te stellen met behulp van ERD-diagrammen en normalisatie.

· Je concretiseert het datamodel in een SQL Server Databank.

· Je leert hoe je een databank bouwt en bevraagt met SQL.

Na het volgen van de startmodule data-analyse + SQL Server kan je een databank aanmaken die je kan gebruiken in een programmeeromgeving.


Het programmeren@home traject verloopt volledig in afstandsonderwijs: er zijn geen lessen op campus, maar je volgt wel online de lessen. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving hiervoor en je wordt begeleid door jouw vakleerkracht tijdens online klasmomenten en individuele feedbacksessies.

Deze modules van de opleidingen programmeren behoren tot het studiegebied ICT-programmeren. Wanneer je het volledige traject afwerkt, behaal je het eindcertificaat. Per module behaal je een deelcertificaat. Bekijk het volledige traject: groeipunt_traject_836.pdf


Het programmeren@home traject verloopt volledig in afstandsonderwijs: er zijn geen lessen op campus, maar je volgt wel online de lessen. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving hiervoor en je wordt begeleid door jouw vakleerkracht tijdens online klasmomenten en individuele feedbacksessies.

De startmodule data-analyse + SQL Server richt zich naar de startende programmeur en vereist geen voorkennis van de cursist.

Om aan deze module te kunnen beginnen moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben, eventueel door praktische ervaring, van de modules Aan de slag met ICT en E?communicatie, internet en online diensten.

De evaluaties worden gespreid doorheen de duur van de cursus en bestaan uit het volbrengen van een aantal authentieke taken.

Inschrijvingsgeld Prijs
90 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
cursusgeld (verplichte aankoop) 1 5,00 EUR 5,00 EUR

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen de eerstvolgende werkdag na je inschrijving ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.