Humane wetenschappen ASO 3

ASO3-B Fysica @home

60 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 90 EUR (excl. kosten)
  • 29 jan 2024 - 7 juni 2024
INSCHRIJVINGEN
88%
Info & inschrijven
Waar?
  • Online

Natuurkunde of fysica is de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie en straling onderzoekt en beschrijft, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden. Dit wil zeggen dat de moleculaire samenstelling van stoffen niet verandert. Hiermee kunnen we vele kanten uit. We beperken ons in deze basismodule tot volgende onderwerpen:

  • Kracht en beweging: snelheid en versnelling (E(V)RB, ECB), wetten van Newton.
  • Materie en straling: radioactiviteit, kernfusie en kernsplitsing, effecten van ioniserende straling op mens en milieu, verstandig omgaan met elektromagnetische straling.
  • Trillingen en golven: Periodieke bewegingen, golven en hun kenmerken, verstandig omgaan met geluidsgolven.
  • Elektriciteit en magnetisme: Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, hoe elektriciteit en magnetisme met elkaar verweven zijn, elektrische en magnetische krachten, inductieverschijnselen.

Bij een aantal onderwerpen ga je proefondervindelijk aan de slag en maak je een verslag van je bevindingen.

De ASO-opleiding wordt met 100% afstandsonderwijs aangeboden. Via het elektronisch leerplatform wordt leerstof en oefenmateriaal aangeboden en kunnen taken ingediend worden. De leerkracht volgt zo je leerproces op en geeft regelmatig feedback.

Je zorgt zelf voor volgende handboeken:

  • Quark 5.2 (Van In), ISBN 978-94-641-7241-6
  • Quark 6.2 (Van In), ISBN 978-94-641-7245-4

Basismodules 3de graad ASO

Diploma secundair onderwijs

Gespreid

Inschrijvingsgeld Prijs
90 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
ASO cursusgeld (verplichte aankoop) 1 4,50 EUR 4,50 EUR

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen de eerstvolgende werkdag na je inschrijving ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.