Humane wetenschappen ASO 3

ASO3-B Wiskunde 3 @home

40 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 29 jan 2024 - 7 juni 2024
INSCHRIJVINGEN
volzet
Info & inschrijven
Waar?
  • Online

Geluidsgolven, UV straling, radiogolven, … Deze bestaan allemaal uit trillingen die zich sinusoïdaal voortplanten. In wiskunde 3 bestudeer je deze sinusfunctie. Dit is het goniometrie luik binnen de wiskunde.

Hierin komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoeken in graden en radialen + omzetting mbv grafisch rekentoestel.
  • Goniometrische getallen: sin, cos, tan, cotang.
  • Verwante hoeken.
  • De sinusfunctie: asin[b(x-c)] + d. Je analyseert de parameters a, b, c en d algebraïsch en grafisch. Je zal hierbij gebruik maken van je grafisch rekentoestel.
  • Met de opgedane kennis zal je vergelijkingen en ongelijkheden leren oplossen waarbij x onder de sinusfunctie staat. Deze methode kan je tenslotte gebruiken om praktische problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld: tussen welke tijden kan een vrachtschip door op een waterloop die onderhevig is aan eb en vloed?

De ASO-opleiding wordt met 100% afstandsonderwijs aangeboden. Via het elektronisch leerplatform wordt leerstof en oefenmateriaal aangeboden en kunnen taken ingediend worden. De leerkracht volgt zo je leerproces op en geeft regelmatig feedback.

Je zorgt zelf voor volgend cursusmateriaal:

  • Handboek: Delta Nova 5 Analyse deel 1 6/8 lesuren (Plantyn), ISBN 9789030139720
  • Een grafische rekenmachine van het type TI-84

Basismodules 3de graad ASO

Diploma secundair onderwijs

Gespreid

Inschrijvingsgeld Prijs
60 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
ASO cursusgeld (verplichte aankoop) 1 3,00 EUR 3,00 EUR

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen de eerstvolgende werkdag na je inschrijving ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.