Humane wetenschappen ASO 3

ASO3-B Wiskunde 1 @home

40 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 29 jan 2024 - 7 juni 2024
INSCHRIJVINGEN
volzet
Info & inschrijven
Waar?
  • Online

Wiskunde 1 is de wiskunde van de grafieken en hun verloop. We werken rond het aflezen en interpreteren van grafieken. De kennis die je hier opbouwt zal van pas komen in verdere modules wiskunde, maar ook in fysica en chemie.

Je zal de basiskenmerken van een grafiek leren aflezen: stijgen, dalen, symmetrieën, nulwaarden, extrema. Je zal hierbij leren gebruik maken van een grafisch rekentoestel.

Een tweede belangrijk luik behandelt de afgeleide: veranderingen in een grafiek. We bouwen de betekenis van afgeleiden grafisch op. Daarna berekenen we de afgeleiden algebraïsch vanuit een functievoorschrift. Hierbij zal je enkele basisregels leren toepassen.

Met de opgebouwde kennis zal je het verloop van enkele eenvoudige functies kunnen bestuderen. Hoe kan je exact berekenen wanneer een functie stijgt, daalt, 0 wordt, een maximum of minimum bevat? Volg je wiskunde-wetenschappen, dan zal je dit deel in analyse (2de jaar) verder uitbreiden voor complexere functies.

Tenslotte gebruiken we onze kennis van grafieken en afgeleiden om vraagstukken rond extremumproblemen op te lossen. Stel dat je bvb. een touw krijgt om op een kampeerterrein een stukje grond af te zetten. Wat is de interessantste figuur om een zo groot mogelijke oppervlakte te bekomen?

De ASO-opleiding wordt met 100% afstandsonderwijs aangeboden. Via het elektronisch leerplatform wordt leerstof en oefenmateriaal aangeboden en kunnen taken ingediend worden. De leerkracht volgt zo je leerproces op en geeft regelmatig feedback.

Je zorgt zelf voor volgend cursusmateriaal:

  • Handboek: Delta Nova 5 Analyse deel 2 6/8 lesuren (Plantyn), ISBN 9789030139737
  • Een grafische rekenmachine van het type TI-84

Basismodules 3de graad ASO

Diploma secundair onderwijs

Gespreid

Inschrijvingsgeld Prijs
60 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
ASO cursusgeld (verplichte aankoop) 1 3,00 EUR 3,00 EUR

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen de eerstvolgende werkdag na je inschrijving ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.