Opleiding
Grafimedia voorbereider in de printmedia.

Grafimedia voorbereider in de printmedia

leren werken met Photoshop 2 @home

60 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

 • 90 EUR (excl. kosten)
 • 15 apr 2024 - 7 juni 2024
INSCHRIJVINGEN
75%
Info & inschrijven
Waar?
 • Online

Photoshop is een synoniem geworden voor een professioneel beeldbewerkingsprogramma. Hiermee kan je je eigen foto’s bewerken en verbeteren. De mogelijkheden zijn quasi onuitputtelijk.

Werken met Photoshop is een kwestie van oefening, en dat bieden wij je aan.

In deze tweede module leer je onder meer:

 • Slimme objecten: zonder kwaliteitsverlies en op een snelle manier transformeer je een beeld.
 • Kleurenfoto’s corrigeren in kleur en contrast via niveaus en curves.
 • Via aanpassingslagen werk je niet-destructief en flexibel.
 • De verschillende werkwijzen om rode ogen te corrigeren.
 • Met lenscorrecties kan je scheve gebouwen rechttrekken en lensvignettering verbeteren.
 • Perspectiefpunt laat toe te klonen en te corrigeren in perspectief.
 • Paden zijn een ijzersterk middel om te selecteren en als hulp bij het omlijnen en opvullen.
 • Duotone en sepia-foto’s maken.
 • Krassen weghalen, foto’s verscherpen, schaduwen maken en aanpassen.
 • Hinderlijke achtergronden weghalen.

Complexe digitale beeldverwerking (photoshop 2) is onderdeel van traject Grafimedia voorbereider in de printmedia. Je moet dit vak combineren met de andere vakken uit een van die trajecten om je diploma Secundair Onderwijs te behalen.

Meer info: groeipunt_traject_840.pdf

deel 1:

 • Illustratieve content (illustrator 1)
 • Digitale beeldverwerking (photoshop 1)
 • Complexe digitale beeldverwerking (photoshop 2) (start pas na photoshop 1)
 • Digitale tekst- en paginaopmaak eenvoudige documenten (indesign 1)

deel 2:

 • online media en communicatie
 • complexe illustratieve content (illustrator 2)
 • digitale tekst- en paginaopmaak complexe documenten (indesign 2)
 • project grafimedia voorbereider printmedia (start na indesign 2)
 • content visualiseren met lay-out en typografie

Je kan uiteraard dit vak ook apart volgen.


Je bent geïnteresseerd in Grafimedia voorbereider in de printmedia, en wil dit eventueel combineren met het behalen van een diploma secundair onderwijs.

Je kan heel goed zelfstandig leren en werken.

Je kan je werk verdelen en plannen over de beschikbare tijd.


Deze module wordt aangeboden in afstandsleren.

We werken met

 • permanente evaluatie (via de oefeningen) en
 • één of meerdere klassieke evaluatiemomenten tijdens de module

Voor elke les moeten een aantal oefeningen gemaakt worden. Die worden naar de leerkracht doorgemaild, die ze verbeterd, waarna feedback volgt via mail.

De “klassieke” evaluatiemomenten worden op dezelfde manier behandeld.

Feedback en hulp via Google Meet is mogelijk op afspraak


Inschrijvingsgeld Prijs
90 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
cursusgeld (verplichte aankoop) 1 5,00 EUR 5,00 EUR

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen dinsdagochtend ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.