Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Engels M4 @home (met online lesmomenten)

40 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 15 apr 2024 - 7 juni 2024
Info & inschrijven
Waar?
  • Online

In de modules Engels leer je je uitdrukken in functioneel, alledaags Engels om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.


In Engels M4 leer je een gebeurtenis beschrijven die in de toekomst zal plaatsvinden. Verder hebben we het ook over de verschillende transportmogelijkheden (vervolg op het thema reizen uit het Engels M3) en gezondheid. Qua grammatica zien we: het gebruik van can/can’t en have to/don’t have to, de toekomende tijd, het gebruik van be going to, would like to, will, might, won’t, should/shouldn’t.


Engels M4@home wordt 100% als afstandsonderwijs ingericht. De leerstof wordt aangeboden via videolessen en je verwerkt de leerstof aan de hand van online oefeningen en opdrachten.


Je wordt online verwacht in een meetsessie op volgende momenten:


GROEP ZELFSTANDIG VERWERKEN (MA NM)


15/04/24 Kennismakingsmoment 13u30 - 14u30

22/04/24Q&A13u30- 14u30

13/05/24Q&A13u30 - 14u30

27/05/24Mondelinge evaluatie (verplicht)13u30 - 17u30 (individueel tijdslot)

03/06/24 Eindevaluatie/Feedback13u30 - 14u30


GROEP MET BEGELEIDE ONLINE LESSEN (DO AV)

18/04/24 Kennismakingsmoment 18u30 - 19u30

25/04/24Online les + Q&A18u30 - 20u00

23/05/24Online les + Q&A18u30- 20u00

30/05/24Mondelinge evaluatie (verplicht)17u30 - 21u30 (individueel tijdslot)

06/06/24 Eindevaluatie/Feedback18u30 - 19u30

Certificaat AAV

Er zijn 4 modules Moderne Vreemde taal: M1, M2, M3 en M4

Meer info: groeipunt.be/events/

Kandidaten die hun diploma secundair onderwijs willen behalen.

Deze module wordt aangeboden in afstandsleren.

We werken met

  • permanente evaluatie (via de oefeningen) en
  • één of meerdere klassieke evaluatiemomenten tijdens de module

Voor elke les moeten een aantal oefeningen gemaakt worden. Die worden naar de leerkracht doorgemaild, die ze verbeterd, waarna feedback volgt via mail.

De “klassieke” evaluatiemomenten worden op dezelfde manier behandeld.

Feedback en hulp via Google Meet is mogelijk op afspraak.


Inschrijvingsgeld Prijs
60 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
cursusgeld (verplichte aankoop) 1 3,00 EUR 3,00 EUR

* Lessenrooster is onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Weekdag Datum Contactles Afstandsles Buitenschools Van Tot
donderdag18/04/202418:3020:30
donderdag25/04/202418:3020:30
donderdag23/05/202418:3020:30
donderdag30/05/202418:3022:30
donderdag06/06/202418:3022:30

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen zaterdagochtend ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.