Opleiding
Grafimedia voorbereider in de printmedia.

Grafimedia voorbereider in de printmedia

Project grafimedia voorbereider printmedia @home

60 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

 • 90 EUR (excl. kosten)
 • 22 apr 2024 - 7 juni 2024
INSCHRIJVINGEN
84%
Info & inschrijven
Waar?
 • Online

Porject Grafimedia is onderdeel van traject Grafimedia voorbereider in de printmedia. Je moet dit vak combineren met de andere vakken uit een van die trajecten om je diploma Secundair Onderwijs te behalen.

Meer info: groeipunt_traject_840.pdf

deel 1:

 • Illustratieve content (illustrator 1)
 • Digitale beeldverwerking (photoshop 1)
 • Complexe digitale beeldverwerking (photoshop 2) (start pas na photoshop 1)
 • Digitale tekst- en paginaopmaak eenvoudige documenten (indesign 1)

deel 2:

 • Online media en communicatie
 • Complexe illustratieve content (illustrator 2)
 • Digitale tekst- en paginaopmaak complexe documenten (indesign 2)
 • Project grafimedia voorbereider printmedia (start na indesign 2)
 • Content visualiseren met lay-out en typografie

Je kan uiteraard dit vak ook apart volgen.


Je bent geïnteresseerd in Grafimedia voorbereider in de printmedia, en wil dit eventueel combineren met het behalen van een diploma secundair onderwijs.

Je kan heel goed zelfstandig leren en werken.

Je kan je werk verdelen en plannen over de beschikbare tijd.


Deze module wordt aangeboden in afstandsleren.

We werken met

 • permanente evaluatie (via de oefeningen) en
 • één of meerdere klassieke evaluatiemomenten tijdens de module

Voor elke les moeten een aantal oefeningen gemaakt worden. Die worden naar de leerkracht doorgemaild, die ze verbeterd, waarna feedback volgt via mail.

De “klassieke” evaluatiemomenten worden op dezelfde manier behandeld.

Feedback en hulp via Google Meet is mogelijk op afspraak


Inschrijvingsgeld Prijs
90 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
cursusgeld (verplichte aankoop) 1 5,00 EUR 5,00 EUR

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen de eerstvolgende werkdag na je inschrijving ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.