Opleiding
Bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar.

Bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar

Informatieverstrekking (afstandsonderwijs)

60 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 90 EUR (excl. kosten)
  • 8 febr 2024 - 20 juni 2024
INSCHRIJVINGEN
volzet
Info & inschrijven
Waar?
  • ONLINE

Je leert zoeksystemen en informatiebeheersystemen gebruiken. Informatie juist inschatten en op een klantvriendelijke manier aanbieden aan de bibliotheekbezoeker krijgt de nodige aandacht.


De leerstof wordt door de cursist zelfstandig verwerkt aan de hand van leerpaden, waarin toetsen en opdrachten zijn verwerkt. De docent coacht, stuurt bij en geeft feedback vanop afstand.

De opleiding bibliotheekmedewerker in afstandsonderwijs heeft geen vaste lesmomenten. Er zijn wel twee vrijblijvende contactmomenten aan het begin - en einde van het semester.


Je kan modules van bibliotheekmedewerker in afstandsonderwijs combineren met modules in contactonderwijs.

Je kiest dus zelf het aantal modules dat je volgt, de formule waarbinnen je die volgt en het tempo waarin je het traject wil doorlopen.

Indien je inschrijft voor alle zes de modules tegelijkertijd, kan je afstuderen in één semester.


We werken voor het afstandsonderwijs met vaste instapmomenten in september en februari. Je kan deze module in het eerste of in het tweede semester volgen.

Je schrijft in en betaalt per semester.


De opleiding opleiding bibliotheekmedewerker – informatiebemiddelaar richt zich tot iedereen met een interesse in het bibliotheekveld en biedt een basisvorming voor een uitvoerende functie (technische en dienstverlenende taken) in het ruime bibliotheekveld (openbare bibliotheken, schoolbibliotheken, speciale bibliotheken, documentatiediensten enz.).


Het afstandsonderwijs is geschikt voor jou als je:

  • geen tijd of mogelijkheid hebt om je vrij te maken op vaste lesmomenten
  • graag inhouden zelfstandig verwerkt, met professionele sturing en feedback op afstand
  • voldoende tijd kan inplannen om de opleiding te doorlopen
  • vlot met de computer overweg kan om het elektronische lesmateriaal door te nemen

Je wordt doorheen het semester geëvalueerd aan de hand van toetsen, opdrachten en taken. Er zijn vijf vaste deadlines per semester, waarop je telkens een aantal toetsen of taken moet ingediend of gemaakt hebben. Alle resultaten samen gelden als je eindresultaat voor de module.


In het afstandsonderwijs zijn er geen examens.


Slaag je niet voor een bepaalde module, dan moet je deze hernemen.


Inschrijvingsgeld Prijs
90 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 4,00 EUR 4,00 EUR

* Lessenrooster is onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Weekdag Datum Contactles Afstandsles Buitenschools Van Tot
donderdag08/02/202418:3020:00
donderdag20/06/202418:3020:00

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen de eerstvolgende werkdag na je inschrijving ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.