Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Wiskunde M2

40 lestijden (waarvan 33% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 15 apr 2024 - 3 juni 2024
MDWDVZZ
VM
NM
AV     
Waar?

In deze module maak je kennis met de basisbegrippen uit de statistiek en leer je gegevens te interpreteren.

Na deze cursus kan je:

- beoordelen of een steekproef representatief is voor een populatie

- statistische gegevens uit frequentietabellen en grafische voorstellingen interpreteren

- een frequentietabel opstellen

- met Excel de passende grafische voorstelling maken om statistische gegevens te interpreteren

- rekenkundig gemiddelde, mediaan en variatie van een steekproef interpreteren en berekenen

In deze cursus wordt 30% van de lestijd als afstandsonderwijs ingericht. Hiervoor krijg je online oefeningen om thuis te verwerken.

Wie denkt over voldoende kennis van deze module te beschikken, kan een vrijstellingsproef aanvragen.

Certificaat AAV

Diploma secundair onderwijs

Gespreide evaluatie

Inschrijvingsgeld Prijs
60 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
wiskunde M2 - Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 6,00 EUR 6,00 EUR

* Lessenrooster is onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Weekdag Datum Contactles Afstandsles Buitenschools Van Tot
maandag15/04/202418:2021:35
maandag22/04/202418:2021:35
maandag29/04/202418:2021:35
maandag06/05/202418:2021:35
maandag13/05/202418:2021:35
maandag27/05/202418:2021:35
maandag03/06/202418:2021:35

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen maandagochtend ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.