Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Frans M2 @home

40 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 13 nov 2023 - 19 jan 2024
MDWDVZZ
VM
NM
AV     
Info & inschrijven
Waar?
  • Online

In de modules Frans leer je je uitdrukken in functioneel, alledaags Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.

In Frans M2 leer je de weg vragen en de weg uitleggen, vragen waar zich iets bevindt, iets localiseren, zeggen waarvan je (niet) houdt, informatie inwinnen in een stad, boodschappen doen in verschillende winkels (de markt, de viswinkel, de kruidenier, de slager, de bakker) vragen naar de prijs en zeggen wat iets kost, vragen hoe laat het is en de tijd aangeven.&Voor grammatica zien we hoe we een vraag moeten stellen (met intonatie en est-ce que); de negatie (je n’ai pas de chance); de cijfers; voorzetsels (derrière, à côté de&); de tegenwoordige tijd (van onregelmatige werkwoorden, werkwoorden op -er,-ir en -re), het deelaanduidend lidwoord (j’achète du sucre vs un paquet de sucre); article contracté (je vais au bureau) en de overeenkomst van adjectieven met zelfstandige naamwoorden (vb. une petite fille, des tables noires).&Uiteraard komen ook de vier vaardigheden lezen, spreken, luisteren en schrijven uitgebreid aan bod.

In deze cursus wordt 30% van de lestijd als afstandsonderwijs ingericht. Hiervoor krijg je online opdrachten om thuis te verwerken.
De modules AAV Frans M1, M2, M3 en M4 verlopen 100% in afstandsonderwijs (@home):

  • er zijn geen lessen op campus. Je verwerkt de leerstof, opdrachten en evaluaties via een online leerpad. Je kan dit zelfstandig en op eigen tempo doen binnen de geplande duurtijd van de module. Je zorgt wel dat je opdrachten tijdig afwerkt. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving hiervoor.
  • Om aan deze cursus te kunnen deelnemen moet je thuis over een computer met webcam beschikken en moet je vlot met digitale toepassingen kunnen werken.
  • Je staat er niet alleen voor: de lesgever volgt je leerproces online op en geeft regelmatig feedback. Heb je vragen dan kan je een online afspraak maken met de lesgever voor extra ondersteuning. Er worden er ook een aantal online contactmomenten met de klasgroep ingepland (deze worden vermeld in het lessenrooster bij de module).
  • Naast het lesmateriaal op de elektronische leeromgeving werk je ook met een handboek: Voyages 1 - Nieuw - tekstboek(uitg. intertaal / ISBN 9789460307317). Je koopt dit handboek zelf aan bij de start van jouw opleiding (de aankoop is dus niet inbegrepen in de kostprijs). Dit handboek wordt in de 4 modules AAV Frans gebruikt en moet dus éénmalig aangeschaft worden.


Wie denkt over voldoende kennis van deze module te beschikken, kan een vrijstellingsproef aanvragen.

Certificaat AAV

Er zijn 4 modules Moderne Vreemde taal: M1, M2, M3 en M4

Diploma secundair onderwijs

Gespreide evaluatie

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
cursusgeld (verplichte aankoop) 1 3,00 EUR 3,00 EUR

* Lessenrooster is onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Weekdag Datum Contactles Afstandsles Buitenschools Van Tot
maandag13/11/202319:0021:00
maandag27/11/202319:0021:00
maandag11/12/202319:0021:00
maandag15/01/202419:0021:00

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen woensdagochtend ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.