Opleiding
Kinderbegeleider baby’s en peuters.

Kinderbegeleider baby’s en peuters

EVC - Assessment kinderbegeleider Baby's en Peuters groep 3

1 lestijden

 • 141 EUR (excl. kosten)
 • 6 sept 2023 - 8 sept 2023
INSCHRIJVINGEN
volzet
Waar?
 • CVO GROEIPUNT CAMPUS SINT-AMANDSBERG (GENT)
  Edgard Tinelstraat 92,
  9040 SINT-AMANDSBERG (GENT)
 • lokaal onbekend

 • 09 218 89 30

EVC staat voor de erkenning van verworven competenties. Je doet in verschillende contexten ervaring op en verwerft er een brede waaier aan kennis, vaardigheden en attitudes. Met EVC kan je deze competenties zichtbaar maken.

De competenties worden getoetst in een assessment en vastgelegd in een competentiebewijs.

Voor het beroep van Kinderbegeleider Baby’s en Peuters werd er een beroepskwalificatie opgesteld. Deze beroepskwalificatie geeft een overzicht van alle competenties (met onderliggende kennis, attitudes en vaardigheden) die een ervaren beroepsbeoefenaar beheerst. Deze competenties worden nauwgezet getoetst tijdens het assessment.

Het assessment wordt steeds in zijn geheel afgelegd, met het oog op het behalen van het kwalificatiebewijs van de volledige beroepskwalificatie.

Het assessment wordt afgelegd op 2 verschillende dagen. Dag 1 gaat door in de opvang, dag 2 gaat door in het testcentrum.


Het EVC-assessment is bedoeld voor mensen met relevante en voldoende (beroeps)ervaring als begeleider van baby’s en peuters.
Nadat de assessoren hun evaluaties hebben afgerond, beoordelen ze samen welke competenties je beheerst en welke niet.

Na het afleggen van het assessment kan je:

 • ofwel het ‘bewijs van de beroepskwalificatie van Kinderbegeleider Baby’s en Peuters’ behalen (indien je hebt bewezen dat je alle competenties van de beroepskwalificatie beheerst). Deze beroepskwalificatie levert in combinatie met een certificaat AAV een diploma secundair onderwijs op.
 • Ofwel een ‘bewijs van competenties’ waarin de competenties die je beheerst, zijn opgesomd (indien je niet voor alle competenties kon bewijzen dat je ze beheerst). Met dit bewijs kan je nadien opnieuw langsgaan bij je EVC-begeleider/EVC-testcentrum. Je wordt geïnformeerd over de verschillende opties die nu voor je open liggen.

Inschrijvingsgeld Prijs
141 EUR

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen maandagochtend ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.