Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Wiskunde basis

40 lestijden (waarvan 18% in afstandsonderwijs)

  • woensdag van 18:00 tot 21:10
  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 13 sept 2023 - 15 nov 2023
MDWDVZZ
VM
NM
AV     
Waar?

In deze module leer je de basis die nodig is voor de volgende modules wiskunde.

Deze basis is zeker noodzakelijk voor de modules wiskunde M1, en minder noodzakelijk maar wenselijk voor de module wiskunde M2.

Na deze cursus kan je:

- wiskundetaal begrijpen en gebruiken

- basisbewerkingen (optellen, vermenigvuldigen, delen, machten en vierkantswortel) met gehele getallen (positieve en

negatieve getallen) uitvoeren - basisbewerkingen met breuken uitvoeren

- op bovenstaande basisbewerkingen de volgorde van de bewerkingen en het gebruik van haakjes correct toepassen

- rekenen met evenredigheden zoals recht en omgekeerd evenredig

- bij schaalberekeningen evenredigheden toepassen

- een (eenvoudig) percentage omzetten in een breuk of getal in decimale schrijfwijze en omgekeerd

- uit het hoofd eenvoudige en veelvoorkomende percenten berekenen;(10%, 20%, 25%, 50%, 75%, 100%)

- zinvol afronden bij opeenvolgende berekeningen

- concrete informatie halen uit allerhande grafieken in de media (zoals kranten, tijdschriften, internet, )

- een eenvoudig rekentoestel zinvol gebruiken om ingewikkeldere berekeningen te maken met gehele getallen, breuken,

haakjes, procenten.

Kandidaten willen graag het diploma secundair onderwijs behalen.

Gespreide evaluatie.

Formatieve en summatieve toetsen.

Inschrijvingsgeld Prijs
60 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 4,50 EUR 4,50 EUR

* Lessenrooster is onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Weekdag Datum Contactles Afstandsles Buitenschools Van Tot
woensdag13/09/202318:0021:10
woensdag20/09/202318:0021:10
woensdag27/09/202318:0021:10
woensdag04/10/202318:0021:10
woensdag11/10/202318:0021:10
woensdag18/10/202318:0021:10
woensdag25/10/202318:0021:10
woensdag08/11/202318:0021:10
woensdag15/11/202318:0021:10

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen de eerstvolgende werkdag na je inschrijving ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.