Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Moderne vreemde talen M4 Engels

40 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 15 nov 2023 - 17 jan 2024
INSCHRIJVINGEN
95%
MDWDVZZ
VM
NM
AV     
Info & inschrijven
Waar?
  • ONLINE

In de modules Engels leer je je uitdrukken in functioneel, alledaags Engels om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.

In Engels M4 leer je een gebeurtenis beschrijven die in de toekomst zal plaatsvinden.

Verder hebben we het ook over de verschillende transportmogelijkheden (vervolg op het thema reizen uit Engels M3) en gezondheid.

Qua grammatica zien we: het gebruik van can/can’t en have to/don’t have to, de toekomende tijd, het gebruik van be going to, would like to, will, might, won’t, should/shouldn’t.

Je wil graag het diploma secundair onderwijs behalen.

Je beschikt over voldoende leervaardigheden en je kan goed zelfstandig werken.


Online evaluaties en online taken. De laatste les is er een contactles waarin ook een evaluatie is opgenomen.

Formatieve en summatieve evaluaties.

Inschrijvingsgeld Prijs
60 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 2,00 EUR 2,00 EUR

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen maandagochtend ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.