Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Moderne vreemde talen M4 Engels Groep 1

40 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 22 apr 2024 - 17 juni 2024
MDWDVZZ
VM
NM
AV     
Info & inschrijven
Waar?
  • ONLINE

In de modules Engels leer je je uitdrukken in functioneel, alledaags Engels om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.

In Engels M4 leer je een gebeurtenis beschrijven die in de toekomst zal plaatsvinden.

Verder hebben we het ook over de verschillende transportmogelijkheden (vervolg op het thema reizen uit Engels M3) en gezondheid.

Qua grammatica zien we: het gebruik van can/can’t en have to/don’t have to, de toekomende tijd, het gebruik van be going to, would like to, will, might, won’t, should/shouldn’t.

Je wil graag het diploma secundair onderwijs behalen.

Je beschikt over voldoende leervaardigheden en je kan goed zelfstandig werken.


Online evaluaties en online taken. De laatste les is er een contactles waarin ook een evaluatie is opgenomen.

Formatieve en summatieve evaluaties.

Inschrijvingsgeld Prijs
60 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 2,00 EUR 2,00 EUR

* Lessenrooster is onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Weekdag Datum Contactles Afstandsles Buitenschools Van Tot
maandag22/04/202418:0021:35

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen zondagochtend ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.