Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Wiskunde M2

40 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 12 mrt 2024 - 11 juni 2024
INSCHRIJVINGEN
82%
MDWDVZZ
VM
NM
AV     
Info & inschrijven
Waar?
  • ONLINE


In deze module maak je kennis met de basisbegrippen uit de statistiek en leer je gegevens te interpreteren.

Na deze cursus kan je:

- beoordelen of een steekproef representatief is voor een populatie

- statistische gegevens uit frequentietabellen en grafische voorstellingen interpreteren

- een frequentietabel opstellen

- met een rekenbladprogramma de passende grafische voorstelling maken om statistische gegevens te interpreteren

- rekenkundig gemiddelde, mediaan en variatie van een steekproef interpreteren en berekenen

Je hebt nog geen diploma secundair onderwijs behaald.

Je hebt voldoende leervaardigheden en je kan zelfstandig werken.

Online evaluaties.

Formatieve en summatieve evaluaties.

Alle lessen gaan door in afstandsleren. De laatste les is een contactevaluatie.

Inschrijvingsgeld Prijs
60 EUR
Extra kosten Aantal Eenheidsprijs Prijs
Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 2,00 EUR 2,00 EUR

Toegang tot online cursus

De logingegeven die je nodig hebt voor deze cursus, zullen de eerstvolgende werkdag na je inschrijving ter beschikking zijn.
Je zal via mail verwittigd worden.