Gids

EVC Gids

1 lestijden

  • 130 EUR (excl. kosten)
  • 1 febr 2023 - 30 mei 2023
Waar?

EVC staat voor de erkenning van verworven competenties. Je doet in verschillende contexten ervaring op en verwerft er een brede waaier aan kennis, vaardigheden en attitudes. Met EVC kan je deze competenties zichtbaar maken.

De competenties worden getoetst in een assessment en vastgelegd in competentiebewijzen.


Voor het vak van Gids werd er een beroepskwalificatie opgesteld. Deze beroepskwalificatie geeft een overzicht van alle competenties (met onderliggende kennis, attitudes en vaardigheden) die een ervaren bgids beheerst. Deze competenties worden nauwgezet getoetst tijdens het assessment.


De EVC-procedure bestaat dus niet uit lessen of coaching maar is een toetsing van de competenties die je al dan niet bezit.

Het assessment wordt in zijn geheel afgelegd, met het oog op het behalen van het kwalificatiebewijs van de volledige beroepskwalificatie.


De assessments worden gespreid over een periode van 2 maanden.Het EVC-assessment is bedoeld voor mensen met relevante en voldoende ervaring als gids.Het assessment bestaat uit deze onderdelen:

  • portfolio
  • rollenspelen
  • uitwerken en uitvoeren van een rondleiding
  • 3 kennistesten gelinkt aan de rondleiding: historisch, cultureel en geografisch


Nadat de assessoren hun evaluaties hebben afgerond, beoordelen ze samen welke competenties je beheerst en welke niet.

Na het afleggen van het assessment kan je:


  • ofwel het ‘bewijs van de beroepskwalificatie van Gids behalen (als je hebt bewezen dat je alle competenties van de beroepskwalificatie beheerst). Deze beroepskwalificatie levert in combinatie met een certificaat AAV een diploma secundair onderwijs op.


  • ofwel een ‘bewijs van competenties’ waarin de competenties die je beheerst, zijn opgesomd (als je niet voor alle competenties kon bewijzen dat je ze beheerst). Met dit bewijs kan je nadien opnieuw langsgaan bij je EVC-begeleider/EVC-testcentrum. Je wordt geïnformeerd over de verschillende opties die nu voor je open liggen.