Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Wiskunde B1 @home

80 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 120 EUR (excl. kosten)
  • 30 jan 2023 - 9 juni 2023
Info & inschrijven
Waar?
  • Online

Deze module behandelt op een wiskundige manier het verband tussen verschillende variabelen. Vanuit concrete situaties gaat men werken met grafieken, tabellen en formules.

Na deze cursus kan je:

- rechten, krommen, lijnstukken, halfrechten, hoeken, veelhoeken, driehoeken, vierhoeken, cirkels, kubussen, balken, piramides, cilinders, kegels en bollen herkennen en hun eigenschappen kennen.

- omtrek en oppervlakte berekenen van bekende vlakke figuren

- inhoud berekenen van van bekende ruimtefiguren

- de stelling van Pythagoras gebruiken in betekenisvolle context

- vraagstukken oplossen in verband met bovenstaande inhouden

- betekenisvolle formules omvormen

- eenvoudige verbanden beschrijven tussen variabelen met behulp van formules

- de samenhang geven tussen de verschillende voorstellingswijzen van een functie: verwoording, tabel, grafiek, voorschrift

- een gegeven tabel en grafiek interpreteren, minstens met betrekking tot het aflezen van bepaalde waarden, het aflezen van extreme waarden en het interpreteren van het globale verloop ( constant, stijgen, dalen)

- een tabel maken van het verband tussen variabelen als de grafiek of de verwoording gegeven is

- in een opportuun gekozen assenstelsel, een grafiek tekenen van het verband tussen variabelen als de tabel of de verwoording gegeven is

- aan de hand van voorbeelden grafieken tekenen en bespreken van enkele eenvoudige functies met behulp van ICT.

Volg je de module B1, dan leer je ook nog het volgende:

- de stelling van Thales gebruiken

- Sinus, cosinus en tangens berekenen van de hoeken van een rechthoekige driehoek

- formule, tabel en grafiek van eerstegraads-, tweedegraads- exponentiële en goniometrische functies opstellen

- vraagstukken oplossen met eerstegraads-, tweedegraads- exponentiële en goniometrische functies

- snijpunten tussen rechten en parabolen berekenen

- differentiequotiënt interpreteren.

Wie denkt over voldoende kennis van deze module te beschikken, kan een vrijstellingsproef aanvragen.

In de cursussen AAV @ home wordt 100% van de lestijd in afstandsonderwijs ingericht. Via het elektronisch leerplatform doorloop je een volledig online traject met leerstof, oefenmateriaal en opdrachten. De leerkracht volgt je leerproces online op en geeft je regelmatig feedback.

Certificaat AAV

Diploma secundair onderwijs

Permanente evaluatie doorheen het online traject

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
AAV @ Home - Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 1,00 EUR 1,00 EUR