Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Maatschappij en macusa M @home

80 lestijden

  • 120 EUR (excl. kosten)
  • 30 jan 2023 - 9 juni 2023
Waar?

Wat is "een maatschappij"? Wat is mijn rol? Hoe participeer ik aan deze maatschappij? Hoe informeer ik me? Waar kan ik duidelijke en accurate informatie vinden? Hoe zijn andere maatschappijen georganiseerd? Hoe is de staat België georganiseerd en hoe komt het dat dit allemaal zo complex lijkt? Hoe zit dat nu met de Europese Unie? Zijn wij Belgen echt wel zo'n welvarend land? Wat is de invloed van media op ons denken?Naast een theoretische benadering krijgen cursisten op regelmatige tijdstippen taken om zelf allerlei dingen na te gaan. Aan de hand van actualiteit worden verschillende maatschappelijke problemen en situaties onderzocht. De cursist leert essentiële vaardigheden op het vlak van autonoom denken en handelen, communicatie en samenwerking, vorming van een positief zelfbeeld en veerkracht, sociaal functioneren, exploratie, het nemen van initiatief en creativiteit, actief burgerschap en sociale integratie.

Volgende thema's komen aan bod:

- Politiek. Wat is dat? Waarom?

- De verschillende staatsvormen (Democratie, Monarchie, Federale Staat, Republiek, Dictatuur)

- De Belgische staat en zijn organisatie.

- België en de Europese Unie.

- Armoede en Welvaart

- Media

In de cursussen AAV @ home wordt 100% van de lestijd in afstandsonderwijs ingericht. Via het elektronisch leerplatform doorloop je een volledig online traject met leerstof, oefenmateriaal en opdrachten. De leerkracht volgt je leerproces online op en geeft regelmatig feedback.

Certificaat AAV

Diploma secundair onderwijs

Permanente evaluatie doorheen het online traject

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
AAV @ Home - Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 1,00 EUR 1,00 EUR