Humane wetenschappen ASO 3

ASO3-B Frans 1 @home

80 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 120 EUR (excl. kosten)
  • 12 september 2022 - 20 januari 2023
Info & inschrijven
Waar?
  • Online

-In deze eerste module besteden we nog veel aandacht aan het opfrissen van de basis.

  • Je oefent de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken aan de hand van actuele thema's.
  • We besteden de nodige aandacht aan ondersteunende kennis: woordenschat en grammatica. We passen die toe in uiteenlopende oefeningen.
  • Je leert actualiteit presenteren en becommentariëren.

De ASO-opleiding wordt met 100% afstandsonderwijs aangeboden. Via het elektronisch leerplatform wordt leerstof en oefenmateriaal aangeboden en kunnen taken ingediend worden. De leerkracht volgt zo je leerproces op en geeft regelmatig feedback. Om je spreekvaardigheid te oefenen en te evalueren worden een aantal online lessen gegeven. Tijdens deze online contactmomenten kan je ook vragen stellen over de aangeboden leerstof.

Je zorgt zelf voor volgend cursusmateriaal:

  • Afdrukken digitaal cursusmateriaal indien gewenst
  • Perspectives Nieuw 2 - tekstboek + online mp3's: 978 94 6030 2473 (wordt in alle verdere modules gebruikt)
  • Perspectives Nieuw 2 - werkboek + online mp3's: 978 94 6030 2480 (wordt in alle verdere modules gebruikt)

Basismodules 3de graad ASO

Diploma secundair onderwijs

Gespreid

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
ASO @ Home - Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 1,00 EUR 1,00 EUR