Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Wiskunde M2@home

40 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 18 oktober 2022 - 20 december 2022
INSCHRIJVINGEN
78%
Info & inschrijven
Waar?
  • ONLINE


In deze module maak je kennis met de basisbegrippen uit de statistiek en leer je gegevens te interpreteren.

Na deze cursus kan je:

- beoordelen of een steekproef representatief is voor een populatie

- statistische gegevens uit frequentietabellen en grafische voorstellingen interpreteren

- een frequentietabel opstellen

- met een rekenbladprogramma de passende grafische voorstelling maken om statistische gegevens te interpreteren

- rekenkundig gemiddelde, mediaan en variatie van een steekproef interpreteren en berekenen

Je hebt nog geen diploma secundair onderwijs behaald.

Je hebt voldoende leervaardigheden en je kan zelfstandig werken.

Online evaluaties.

Formatieve en summatieve evaluaties.

Alle lessen gaan door in afstandsleren. De laatste les is een contactevaluatie.

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 3,00 EUR 3,00 EUR