Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Moderne vreemde talen M4 Engels@home

40 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 25 april 2023 - 20 juni 2023
Info & inschrijven
Waar?
  • ONLINE

In de modules Engels leer je je uitdrukken in functioneel, alledaags Engels om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.

In Engels M4 leer je een gebeurtenis beschrijven die in de toekomst zal plaatsvinden.

Verder hebben we het ook over de verschillende transportmogelijkheden (vervolg op het thema reizen uit Engels M3) en gezondheid.

Qua grammatica zien we: het gebruik van can/can’t en have to/don’t have to, de toekomende tijd, het gebruik van be going to, would like to, will, might, won’t, should/shouldn’t.

Je wil graag het diploma secundair onderwijs behalen.

Je beschikt over voldoende leervaardigheden en je kan goed zelfstandig werken.


Online evaluaties en online taken. De laatste les is er een contactles waarin ook een evaluatie is opgenomen.

Formatieve en summatieve evaluaties.

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 3,00 EUR 3,00 EUR