Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Wiskunde B2 @home

40 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 14 november 2022 - 20 januari 2023
Info & inschrijven
Waar?
  • Online

In deze module maak je kennis met de basisbegrippen uit de statistiek en leer je gegevens te interpreteren.

Na deze cursus kan je:

- beoordelen of een steekproef representatief is voor een populatie

- statistische gegevens uit frequentietabellen en grafische voorstellingen interpreteren

- een frequentietabel opstellen

- met Excel de passende grafische voorstelling maken om statistische gegevens te interpreteren

- rekenkundig gemiddelde, mediaan en variatie van een steekproef interpreteren en berekenen.

Volg je de module B2, dan leer je ook nog het volgende:

-interkwartielafstand en standaardafwijking berekenen.

-centrum- en spreidingsmaten gebruiken om statistische gegevens binnen een bepaalde context te interpreteren.

- een statistisch onderzoek uitvoeren.

Wie denkt over voldoende kennis van deze module te beschikken, kan een vrijstellingsproef aanvragen.

In de cursussen AAV @ home wordt 100% van de lestijd in afstandsonderwijs ingericht. Via het elektronisch leerplatform doorloop je een volledig online traject met leerstof, oefenmateriaal en opdrachten. De leerkracht volgt je leerproces online op en geeft je regelmatig feedback.

Certificaat AAV

Diploma secundair onderwijs

Permanente evaluatie doorheen het online traject

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
AAV @ Home - Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 1,00 EUR 1,00 EUR