Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Wiskunde basis @home

40 lestijden (waarvan 100% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 12 september 2022 - 10 november 2022
Waar?

In deze module leer je de basis die nodig is voor de volgende modules wiskunde. Deze basis is zeker noodzakelijk voor de module wiskunde 1, en minder noodzakelijk maar wenselijk voor de module wiskunde 2.

Na deze cursus kan je:

-wiskundetaal begrijpen en gebruiken

- basisbewerkingen (optellen, vermenigvuldigen, delen, machten en vierkantswortel) met gehele getallen (positieve en negatieve getallen) uitvoeren

- basisbewerkingen met breuken uitvoeren

- op bovenstaande basisbewerkingen de volgorde van de bewerkingen en het gebruik van haakjes correct toepassen

- rekenen met evenredigheden zoals recht en omgekeerd evenredig

- bij schaalberekeningen evenredigheden toepassen

- een (eenvoudig) percentage omzetten in een breuk of getal in decimale schrijfwijze en omgekeerd

- uit het hoofd eenvoudige en veelvoorkomende percenten berekenen&(10%, 20%, 25%, 50%, 75%, 100%)

- zinvol afronden bij opeenvolgende berekeningen

- concrete informatie halen uit allerhande grafieken in de media (zoals kranten, tijdschriften, internet, )

- een eenvoudig rekentoestel zinvol gebruiken om ingewikkeldere berekeningen te maken met gehele getallen, breuken, haakjes, procenten.

Wie denkt over voldoende kennis van deze module te beschikken, kan een vrijstellingsproef aanvragen.

In de cursussen AAV @ home wordt 100% van de lestijd in afstandsonderwijs ingericht. Via het elektronisch leerplatform doorloop je een volledig online traject met leerstof, oefenmateriaal en opdrachten. De leerkracht volgt je leerproces online op en geeft je regelmatig feedback.

Certificaat AAV

Diploma secundair onderwijs

Permanente evaluatie doorheen het online traject

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
AAV @ Home - Cursusgeld 1 1,00 EUR 1,00 EUR