Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Moderne vreemde talen M4 Engels

40 lestijden (waarvan 50% in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR (excl. kosten)
  • 2 mei 2023 - 27 juni 2023
MDWDVZZ
VM
NM     
AV
Waar?

In de modules Engels leer je je uitdrukken in functioneel, alledaags Engels om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.

In Engels M4 leer je een gebeurtenis beschrijven die in de toekomst zal plaatsvinden. Verder hebben we het ook over de verschillende transportmogelijkheden (vervolg op het thema reizen uit Engels M3) en gezondheid.

Qua grammatica zien we: het gebruik van can/can’t en have to/don’t have to, de toekomende tijd, het gebruik van be going to, would like to, will, might, won’t, should/shouldn’t.

Kandidaten willen graag het diploma secundair onderwijs behalen.

Gespreide evaluatie.

Formatieve en summatieve evaluatie.

Kleine opdrachten maken deel uit van de evaluatie

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
Cursusgeld (verplichte aankoop) 1 5,00 EUR 5,00 EUR