Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Wiskunde M2

40 lestijden (waarvan 18 % in afstandsonderwijs)

  • maandag van 18:20 tot 21:30
  • 60 EUR
  • 25 april 2022 - 20 juni 2022
MDWDVZZ
VM
NM
AV     
Waar?

In deze module maak je kennis met de basisbegrippen uit de statistiek en leer je gegevens te interpreteren.

Na deze cursus kan je:

- beoordelen of een steekproef representatief is voor een populatie

- statistische gegevens uit frequentietabellen en grafische voorstellingen interpreteren

- een frequentietabel opstellen

- met Excel de passende grafische voorstelling maken om statistische gegevens te interpreteren

- rekenkundig gemiddelde, mediaan en variatie van een steekproef interpreteren en berekenen

In deze cursus wordt 30% van de lestijd als afstandsonderwijs ingericht. Hiervoor krijg je online oefeningen om thuis te verwerken.

Wie denkt over voldoende kennis van deze module te beschikken, kan een vrijstellingsproef aanvragen.

Certificaat AAV

Diploma secundair onderwijs

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
Wiskunde M2 - cursusgeld (verplichte aankoop) 1 3,00 EUR 3,00 EUR
Wiskunde 2 Handleiding Van basis tot limiet - Leerwerkboek STATISTIEK 1 23,00 EUR 23,00 EUR

* Lessenrooster is onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Weekdag Datum Contactles Afstandsles Buitenschools Van Tot
maandag 25/04/202218:2021:30
maandag 02/05/202218:2021:30
maandag 09/05/202218:2021:30
maandag 16/05/202218:2021:30
maandag 23/05/202218:2021:30
maandag 30/05/202218:2021:30
maandag 06/06/202218:2021:30
maandag 13/06/202218:2021:30
maandag 20/06/202218:2021:30