Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Wiskunde basis

40 lestijden (waarvan 18 % in afstandsonderwijs)

  • woensdag van 18:20 tot 21:30
  • 60 EUR
  • 26 januari 2022 - 30 maart 2022
MDWDVZZ
VM
NM
AV     
Waar?

In deze module leer je de basis die nodig is voor de volgende modules wiskunde. Deze basis is zeker noodzakelijk voor de module wiskunde M1, en minder noodzakelijk maar wenselijk voor de module wiskunde M2.

Na deze cursus kan je:

-wiskundetaal begrijpen en gebruiken

- basisbewerkingen (optellen, vermenigvuldigen, delen, machten en vierkantswortel) met gehele getallen (positieve en negatieve getallen) uitvoeren

- basisbewerkingen met breuken uitvoeren

- op bovenstaande basisbewerkingen de volgorde van de bewerkingen en het gebruik van haakjes correct toepassen

- rekenen met evenredigheden zoals recht en omgekeerd evenredig

- bij schaalberekeningen evenredigheden toepassen

- een (eenvoudig) percentage omzetten in een breuk of getal in decimale schrijfwijze en omgekeerd

- uit het hoofd eenvoudige en veelvoorkomende percenten berekenen&(10%, 20%, 25%, 50%, 75%, 100%)

- zinvol afronden bij opeenvolgende berekeningen

- concrete informatie halen uit allerhande grafieken in de media (zoals kranten, tijdschriften, internet, )

- een eenvoudig rekentoestel zinvol gebruiken om ingewikkeldere berekeningen te maken met gehele getallen, breuken, haakjes, procenten.

In deze cursus wordt 30% van de lestijd als afstandsonderwijs ingericht. Hiervoor krijg je online opdrachten om thuis te verwerken.

Wie denkt over voldoende kennis van deze module te beschikken, kan een vrijstellingsproef aanvragen.

Certificaat AAV

Diploma secundair onderwijs

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
Wiskunde basis - cursusgeld (verplichte aankoop) 1 3,00 EUR 3,00 EUR
Wiskunde Basis - Handleiding Van basis tot limiet - Leerwerkboek GETALLENLEER 1 23,00 EUR 23,00 EUR

* Lessenrooster is onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Weekdag Datum Contactles Afstandsles Buitenschools Van Tot
woensdag 26/01/202218:2021:30
woensdag 02/02/202218:2021:30
woensdag 09/02/202218:2021:30
woensdag 16/02/202218:2021:30
woensdag 23/02/202218:2021:30
woensdag 09/03/202218:2021:30
woensdag 16/03/202218:2021:30
woensdag 23/03/202218:2021:30
woensdag 30/03/202218:2021:30