Opleiding
Wetenschappen - wiskunde.

Wetenschappen - wiskunde

ASO3-B Frans 2 @home

80 lestijden (waarvan 100 % in afstandsonderwijs)

  • 120 EUR
  • 6 december 2021 - 11 maart 2022
Waar?

· Je oefent vooral op de vier vaardigheden: luisteren, lezen, schrijven en spreken.

· Binnen de spreekvaardigheid onderscheiden we de gespreksvaardigheid, met interactie en de spreekvaardigheid, iets vertellen.

· In beide gevallen besteden we nog de nodige aandacht aan een correcte uitspraak en een gepaste intonatie.

· Je zal leren om een presentatie te geven.

· Via het leerplatform zal je schriftelijke opdrachten moeten indienen.

· We besteden ook de nodige aandacht aan ondersteunende kennis: woordenschat en grammatica.

· We passen die toe in uiteenlopende oefeningen.

· De theorie zal je echter voor een groot deel zelfstandig moeten instuderen.

· Communicatie en zelfredzaamheid staan centraal in deze taalcursus.

· Regelmatig zijn er ook testen om je vorderingen te evalueren.

De ASO-opleiding wordt met 100% afstandsonderwijs aangeboden. Via het elektronisch leerplatform wordt leerstof en oefenmateriaal aangeboden en kunnen taken ingediend worden. De leerkracht volgt zo je leerproces op en geeft regelmatig feedback. Om je spreekvaardigheid te oefenen en te evalueren zullen er af en toe online lessen gegeven worden.

Je zorgt zelf voor volgend cursusmateriaal:

  • Afdrukken digitaal cursusmateriaal indien gewenst

Basismodules 3de graad ASO

Diploma secundair onderwijs

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
ASO @ Home - Cursusgeld 1 1,00 EUR 1,00 EUR