Opleiding
Wetenschappen - wiskunde.

Wetenschappen - wiskunde

ASO3-B Frans 2 @home

80 lestijden (waarvan 100 % in afstandsonderwijs)

  • 120 EUR
  • 31 januari 2022 - 10 juni 2022
Waar?

  • Je oefent verder op de vier vaardigheden: luisteren, lezen, schrijven en spreken.
  • Binnen de spreekvaardigheid onderscheiden we de gespreksvaardigheid met interactie en de spreekvaardigheid 'iets vertellen'. In beide gevallen besteden we nog de nodige aandacht aan een correcte uitspraak en een gepaste intonatie.
  • We besteden verder nodige aandacht aan ondersteunende kennis: woordenschat en grammatica. We passen die toe in uiteenlopende oefeningen.
  • Communicatie en zelfredzaamheid staan centraal in deze taalcursus.
  • Regelmatig zijn er ook testen om je vorderingen te evalueren.

De ASO-opleiding wordt met 100% afstandsonderwijs aangeboden. Via het elektronisch leerplatform wordt leerstof en oefenmateriaal aangeboden en kunnen taken ingediend worden. De leerkracht volgt zo je leerproces op en geeft regelmatig feedback. Om je spreekvaardigheid te oefenen en te evalueren zullen er af en toe online lessen gegeven worden. tijdens deze online lesmomenten kan je ook vragen stellen over de aangeboden leerstof.

Je zorgt zelf voor volgend cursusmateriaal:

  • Afdrukken digitaal cursusmateriaal indien gewenst
  • Perspectives Nieuw 2 - tekstboek + online mp3's: 978 94 6030 2473 (wordt in alle verdere modules gebruikt)
  • Perspectives Nieuw 2 - werkboek + online mp3's: 978 94 6030 2480 (wordt in alle verdere modules gebruikt)

Basismodules 3de graad ASO

Diploma secundair onderwijs

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
ASO @ Home - Cursusgeld 1 1,00 EUR 1,00 EUR