Opleiding
Wetenschappen - wiskunde.

Wetenschappen - wiskunde

ASO3-B Nederlands 2 @home

80 lestijden (waarvan 100 % in afstandsonderwijs)

  • 120 EUR
  • 6 december 2021 - 11 maart 2022
Waar?

In elke module Nederlands wordt er gewerkt rond de vier vaardigheden en is er ook een cognitief gedeelte dat bestaat uit literatuur en taalbeschouwing. In module 2 blijf je de strategieën oefenen om efficiënt te lezen en te luisteren. Je leert ook zelf een goed gestructureerde alinea en dito tekst te schrijven en maakt kennis met de beginselen van het briefschrijven. Uiteraard blijf je oefenen hoe je succesvol voor een publiek kan spreken met behulp van een powerpointpresentatie. In het deel literatuur wordt er dieper ingegaan op het genre proza(-epiek). Dat gebeurt aan de hand van voorbeelden uit alle periodes van de Nederlandstalige literatuur, maar de nadruk ligt op de periode waarin de roman is ontstaan en tot bloei is gekomen (achttiende en negentiende eeuw). Op het gebied van taalbeschouwing leer je alles over semantiek en taalverwantschap.

De ASO-opleiding wordt met 100% afstandsonderwijs aangeboden. Via het elektronisch leerplatform wordt leerstof en oefenmateriaal aangeboden en kunnen taken ingediend worden. De leerkracht volgt zo je leerproces op en geeft regelmatig feedback. Om je spreekvaardigheid te oefenen en te evalueren worden een aantal online lessen gegeven.


Basismodules 3de graad ASO

Diploma secundair onderwijs

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
ASO @ Home - Cursusgeld 1 1,00 EUR 1,00 EUR