Opleiding
Wetenschappen - wiskunde.

Wetenschappen - wiskunde

ASO3-B Wiskunde 3 @home

40 lestijden (waarvan 100 % in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR
  • 13 september 2021 - 21 januari 2022
INSCHRIJVINGEN
75%
Waar?

Geluidsgolven, UV straling, radiogolven, … Deze bestaan allemaal uit trillingen die zich sinusoïdaal voortplanten. In wiskunde 3 bestudeer je deze sinusfunctie. Dit is het goniometrie luik binnen de wiskunde.

Hierin komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoeken in graden en radialen + omzetting mbv grafisch rekentoestel.
  • Goniometrische getallen: sin, cos, tan, cotang.
  • Verwante hoeken.
  • De sinusfunctie: asin[b(x-c)] + d. Je analyseert de parameters a, b, c en d algebraïsch en grafisch. Je zal hierbij gebruik maken van je grafisch rekentoestel.
  • Met de opgedane kennis zal je vergelijkingen en ongelijkheden leren oplossen waarbij x onder de sinusfunctie staat. Deze methode kan je tenslotte gebruiken om praktische problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld: tussen welke tijden kan een vrachtschip door op een waterloop die onderhevig is aan eb en vloed?

De ASO-opleiding wordt met 100% afstandsonderwijs aangeboden. Via het elektronisch leerplatform wordt leerstof en oefenmateriaal aangeboden en kunnen taken ingediend worden. De leerkracht volgt zo je leerproces op en geeft regelmatig feedback.

Je zorgt zelf voor volgend cursusmateriaal:

Handboek: Delta Nova 5 Analyse deel 1 6/8 lesuren (Plantyn), ISBN 9789030139720

Basismodules 3de graad ASO

Diploma secundair onderwijs

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
ASO @ Home - Cursusgeld 1 1,00 EUR 1,00 EUR