Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Wiskunde M2 @home

40 lestijden (waarvan 100 % in afstandsonderwijs)

  • 60 EUR
  • 15 november 2021 - 21 januari 2022
MDWDVZZ
VM
NM     
AV
Waar?

In deze module maak je kennis met de basisbegrippen uit de statistiek en leer je gegevens te interpreteren.

Na deze cursus kan je:

- beoordelen of een steekproef representatief is voor een populatie

- statistische gegevens uit frequentietabellen en grafische voorstellingen interpreteren

- een frequentietabel opstellen

- met Excel de passende grafische voorstelling maken om statistische gegevens te interpreteren

- rekenkundig gemiddelde, mediaan en variatie van een steekproef interpreteren en berekenen

Wie denkt over voldoende kennis van deze module te beschikken, kan een vrijstellingsproef aanvragen.

In de cursussen AAV @ home wordt 100% van de lestijd in afstandsonderwijs ingericht. Via het elektronisch leerplatform doorloop je een volledig online traject met leerstof, oefenmateriaal en opdrachten. De leerkracht volgt je leerproces online op en geeft je regelmatig feedback.

Certificaat AAV

Diploma secundair onderwijs

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
AAV @ Home - Cursusgeld 1 1,00 EUR 1,00 EUR