Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Nederlands M1 @home

80 lestijden (waarvan 100 % in afstandsonderwijs)

  • 120 EUR
  • 13 september 2021 - 21 januari 2022
MDWDVZZ
VM
NM     
AV
Waar?

In deze module leer je om te communiceren in het Nederlands op structurerend niveau. Lezen, luisteren, spreken en schrijven komen aan bod. Je leert oa.:

  • hoe je je woordenschat kan uitbreiden
  • hoe je een schema en een samenvatting maakt
  • hoe je met structuur verschillende tekstsoorten kan schrijven
  • hoe je gestructureerd iets kan vertellen voor een publiek

Belangrijk hierbij is dat je tools aangereikt krijgt om zelf je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid te verbeteren. Ter verbetering van je taalvaardigheid reflecteer je daarbij over je eigen en andermans taalgebruik.

In de cursussen AAV @ home wordt 100% van de lestijd in afstandsonderwijs ingericht. Via het elektronisch leerplatform doorloop je een volledig online traject met leerstof, oefenmateriaal en opdrachten. De leerkracht volgt je leerproces online op en geeft je regelmatig feedback. Om je spreekvaardigheid te oefenen en te evalueren zullen een aantal online lessen gegeven worden.

Wie denkt over voldoende kennis van deze modules te beschikken kan een vrijstellingsproef aanvragen.

Certificaat AAV

Diploma secundair onderwijs

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
AAV @ Home - Cursusgeld 1 1,00 EUR 1,00 EUR