Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Wiskunde B2

40 lestijden (waarvan 58 % in afstandsonderwijs)

  • vrijdag van 12:45 tot 15:45
  • 60 EUR
  • 19 november 2021 - 21 januari 2022
MDWDVZZ
VM
NM     
AV
Waar?

In deze module maak je kennis met de basisbegrippen uit de statistiek, leer je&gegevens berekenen en interpreteren en een normale verdeling herkennen, schetsen en bespreken:.

Na deze cursus kan je:

- beoordelen of een steekproef representatief is voor een populatie.

- statistische gegevens uit frequentietabellen en grafische voorstellingen interpreteren.

- een frequentietabel opstellen.

- met Excel de passende grafische voorstelling maken om statistische gegevens te interpreteren.

- rekenkundig gemiddelde, mediaan en variatie van een steekproef interpreteren en berekenen.

-interkwartielafstand en standaardafwijking berekenen.

-centrum- en spreidingsmaten gebruiken om statistische gegevens binnen een bepaalde context te interpreteren.

- een statistisch onderzoek uitvoeren.

De B in Wiskunde B2 staat voor brede doelen. Dit betekent dat de leerstof meer uitgediept wordt en vanuit een meer abstracte invalshoek bekeken wordt. Je volgt deze module als je na het TKO verder wil studeren aan het hoger onderwijs of uit persoonlijke interesse.

In deze cursus wordt 60% van de lestijd als afstandsonderwijs ingericht. Hiervoor krijg je online opdrachten om thuis te verwerken.

Wie denkt over voldoende kennis van deze module te beschikken, kan een vrijstellingsproef aanvragen.

Certificaat AAV

Diploma secundair onderwijs

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
Wiskunde B2 - Cursusgeld 1 6,00 EUR 6,00 EUR

* Lessenrooster is onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Weekdag Datum Contactles Afstandsles Buitenschools Van Tot
vrijdag 19/11/202112:4515:45
vrijdag 26/11/202112:4515:45
vrijdag 03/12/202112:4515:45
vrijdag 10/12/202112:4515:45
vrijdag 17/12/202112:4515:45
vrijdag 24/12/202112:4515:45
vrijdag 14/01/202212:4515:45
vrijdag 21/01/202212:4515:45