Opleiding
Aanvullende algemene vorming.

Aanvullende algemene vorming

AAV Wiskunde M2

40 lestijden (waarvan 30 % in afstandsonderwijs)

  • donderdag van 12:45 tot 15:45
  • 60 EUR
  • 18 november 2021 - 20 januari 2022
INSCHRIJVINGEN
90%
MDWDVZZ
VM
NM     
AV
Waar?

In deze module maak je kennis met de basisbegrippen uit de statistiek en leer je gegevens te interpreteren.

Na deze cursus kan je:

- beoordelen of een steekproef representatief is voor een populatie

- statistische gegevens uit frequentietabellen en grafische voorstellingen interpreteren

- een frequentietabel opstellen

- met Excel de passende grafische voorstelling maken om statistische gegevens te interpreteren

- rekenkundig gemiddelde, mediaan en variatie van een steekproef interpreteren en berekenen

In deze cursus wordt 25% van de lestijd als afstandsonderwijs ingericht. Hiervoor krijg je online oefeningen om thuis te verwerken.

Wie denkt over voldoende kennis van deze module te beschikken, kan een vrijstellingsproef aanvragen.

Certificaat AAV

Diploma secundair onderwijs

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
wiskunde M2 - Cursusgeld 1 6,00 EUR 6,00 EUR

* Lessenrooster is onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Weekdag Datum Contactles Afstandsles Buitenschools Van Tot
donderdag 18/11/202112:4515:45
donderdag 25/11/202112:4515:45
donderdag 02/12/202112:4515:45
donderdag 09/12/202112:4515:45
donderdag 16/12/202112:4515:45
donderdag 23/12/202112:4515:45
donderdag 13/01/202212:4515:45
donderdag 20/01/202212:4515:45